Trzecia dawka szczepienia wkrótce dla wszystkich pełnoletnich

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd ma przychylić się do rekomendacji Rady Medycznej dotyczącej możliwości podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wszystkim osobom powyżej 18. roku życia. Potwierdził to w środę dr Konstanty Szułdrzyński po spotkaniu Rady Medycznej z premierem. W najbliższym czasie najpewniej nie będą wprowadzane nowe obostrzenia epidemiczne.
Krzysztof Koślicki
20.10.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

Minister zdrowia: Koniec z apelami, będą mandaty

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Polityka upomnień czy zwracania uwagi na obowiązki związane z pandemią zmienia się na politykę wystawiania mandatów - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Mamy uzgodnienie z policją takie, że ta proporcja mandatów do upomnień będzie rosła – dodał. Kontrole mają być prowadzone przede wszystkim w zagrożonych regionach, czyli m.in. w województwach lubelskim i podlaskim.
Krzysztof Sobczak
20.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.
Józef Kielar
20.10.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że do programu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Dotychczas było na to pół roku. Nowe przepisy, wchodzące w życie we wtorek, mają mają zastosowanie do rozliczania świadczeń rehabilitacji po COVID-19 od 15 października.
Krzysztof Sobczak
19.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek nowelę rozporządzenia covidowego, która precyzuje procedurę przyznawania paszportów covidowych osobom, które zaszczepiły się poza Unią Europejską. Możliwe będzie przyznanie tego dokumentu także tym, którzy zaszczepili się innym preparatem niż te, z których można skorzystać w Polsce.
Monika Sewastianowicz
18.10.2021

SN: Dentystka słusznie ukarana za powiększanie piersi

Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne
Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną w sprawie dentystki ukaranej za przeprowadzenie zabiegu powiększania piersi. Linia obrony koncentrowała się na tym, że czynności z zakresu medycyny estetycznej nie są świadczeniami zdrowotnymi, a jedynie usługami wykonywanymi na rzecz konsumentów. Sąd Najwyższy jednak się z tym nie zgodził.
Dorian Lesner
18.10.2021
Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne
Jesienne "kaszle" i "katarki" coraz mocniej doskwierają rodzicom. Dzieci we wrześniu żwawo wróciły do szkół, teraz gromadnie zalegają w domowych pieleszach. A przy okazji "sprzedają" wirusy dorosłym. Służba zdrowie "chora" na covid - więc ledwie zipie i to nie tylko publiczna. Także w placówkach prywatnych łatwiej wyzdrowieć niż dostać się do lekarza.
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
Marek Sondej
15.10.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
To nie jest porozumienie, ale niezrozumienie przez rządzących - mówią medycy. Tak oceniają przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia porozumienie, zakładające dodatkowych prawie 6 mld zł na wzrost wynagrodzeń minimalnych. Dlatego przedstawili własny projekt porozumienia, w którym podwyżki rozłożyli na dwa lata. Protest medyków trwa od 11 września. Ich postulaty mają kosztować 100 mld zł.
Jolanta Ojczyk
15.10.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w piątek, że zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków rozważane jest wprowadzenie trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18 roku życia. To już kolejny sygnał z MZ w tej sprawie. O podaniu trzeciej dawki mówił też minister zdrowia Adam Niedzielski i to już w perspektywie najbliższych dwóch tygodni.
Agnieszka Matłacz
15.10.2021
Koronawirus szczepienia
Sejm głosował w czwartek nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, zwiększającą kwotę dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł, kosztem wydatków majątkowych przewidzianych na obronę narodową. Posłowie byli jednak innego zdania i poprawkę odrzucili.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.10.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, która ma ułatwić aplikowanie przez uczelnie o prawo kształcenia kadr medycznych, ale bez wcześniejszego zapisu o kształceniu lekarzy na uczelniach zawodowych. Rząd wycofał pomysł lansowany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
14.10.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Należy wypracować konsensus, a dopiero później toczyć rozmowy na zespole trójstronnym – przekonują wspólnie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.
Jolanta Ojczyk
13.10.2021
Zawody medyczne
Medycy, mimo braku zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, pomagają przybywającym tam osobom z Białorusi. Czujemy się zobligowani do niesienia pomocy ludziom, których życie i zdrowie jest zagrożone – mówią. By móc pomagać, zbierają pieniądze na Pomagam.pl. Na ten cel blisko 4 tysiące osób wpłaciło już blisko 350 tysiące złotych.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
13.10.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W sezonie infekcyjnym, zwłaszcza w większych miastach, zauważalne są utrudnienia w dostępie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Okazuje się bowiem, że w przychodniach pracuje za mało lekarzy rodzinnych, którzy mogą przyjmować i dorosłych, i dzieci. To skutek polityki kadrowej tych placówek, ale też ogólnego niedostaku lekarzy rodzinnych w Polsce.
Katarzyna Redmerska
13.10.2021
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy pozwalającej pracodawcy na sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony – powiedział w środę Adam Niedzielski, minister zdrowia. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest przepis mówiący o obowiązkowych szczepieniach medyków. Ministerstwo zamierza jednak trzymać ten projekt na cięższe czasy.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Strategia testowania na Covid-19 jest niedoskonała. Wiele osób mimo skierowania, nie wykonuje testu, bo boi się izolacji i kwarantanny dla domowników. Nawet, jeśli wiadomo, że w danej szkole jest ognisko, to nie ma obowiązku przetestowania dzieci. One mogą chorować bezobjawowo, i zarażać innych. Co więcej nikt nie weryfikuje, kto mimo skierowania na test, nie wykonał go.
Jolanta Ojczyk
13.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kopia aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Prawo do żądania tego dokumentu może jednak zostać ograniczone ze względu na prywatność. Jeżeli zajdą określone w ustawie przesłanki, organ będzie musiał wydać decyzję, którą odmówi udostępnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Dorian Lesner
13.10.2021
Policja Prawo pracy RODO
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół do spraw wypracowywania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej. Efektem jego prac ma być raport z rekomendacjami i propozycjami zmian, w tym dotyczących zadań farmaceutów szpitalnych. Ma powstać w ciągu najbliższych 11 miesięcy. Przewodniczącym zespołu został Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Katarzyna Redmerska
12.10.2021
Farmacja
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, której rezultatem jest stale zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem, wznowione zostaną izolatoria. W każdym województwie ma powstać jeden taki obiekt. Tak wynika z zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jolanta Ojczyk
11.10.2021
Koronawirus a prawo
Wszystko wskazuje, że w projekcie ustawy o restrukturyzacji o kategorii szpitali będą decydować głównie kryteria finansowe. Dopiero później dojdą kryteria jakościowe. Pewne jest, że szpitale powiatowe czeka proces przekształcania oddziałów położniczych i pediatrycznych w oddziały opieki długoterminowej. Takie zmiany zapowiada Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.
Jolanta Ojczyk
11.10.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmienią się m.in. zasady zwiększania zobowiązań NFZ, a także te dotyczące ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Dzięki temu podmiot należność za grudzień ma otrzymać w tym miesiącu, a nie po rozliczeniu w styczniu.
Jolanta Ojczyk
11.10.2021
Finansowanie zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta kategorycznie wskazuje, że realizowane obecnie szczepienia ochronne przeciwko covid-19 absolutnie nie stanowią eksperymentu medycznego. Czy jednak takie samo stanowisko zajmą sądy, gdy będą rozstrzygać sprawy o odszkodowania z tytułu NOP? O prawnych aspektach szczepień pisze adwokat Kordian Baranowski ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności.
Kordian Baranowski
09.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
W 2012 roku studia medyczne w Polsce mogło rozpocząć 2946 studentów na 13 uczelniach. W tym roku medycynę na 22 uczelniach może rozpocząć 5537 osób. To prawie dwa razy więcej, niż dziewięć lat temu. Dlatego eksperci mówią, że lekarzy nam już nie zabraknie i nie potrzebujemy kolejnych uczelni.
Jolanta Ojczyk
08.10.2021
Zawody medyczne
Prawo zezwala by nazwa apteki, jej lokalizacja i godziny pracy były przestawiane w przestrzeni publicznej, ale nie określa sposobu w jaki ma się to odbywać. Dozwolona jest zatem również informacja przedstawiająca te dane w sposób wyrazisty. I to nawet gdyby zwiększała ona obroty apteki. Tak uznał w niedawnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
07.10.2021
Farmacja
Osoby, które zarejestrowały się w loterii szczepionkowej od 6 do 12 września, mają w środę szansę na wygraną w wielkim finale loterii, zaplanowanym na 6 października. Do wygrania dwie nagrody po 1 mln zł każda oraz dwa samochody toyota C-HR.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Matłacz Renata Krupa-Dąbrowska
06.10.2021
Koronawirus szczepienia

Wojewodowie mają przejąć stacje ratownictwa medycznego - lepiej być nie musi

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Mimo podpisanego porozumienia z ministrem w niektórych województwach ratownicy wypowiedzieli umowy, brakuje obsad karetek. Tak jest m.in. na Mazowszu, w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Minister problem w kilku województwach chce rozwiązać przez pełne upaństwowienie ratownictwa, czyli podporządkowanie rządowi. To może się jednak nie udać.
Jolanta Ojczyk
06.10.2021
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Specjaliści z Kliniki Psychiatrii Dziecięcej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie składają wypowiedzenia, bo chcą zarabiać więcej. Wyceny świadczeń w psychiatrii dziecięcej mają wzrosnąć, ale dopiero w przyszłym roku. Instytut nie może zrealizować żądań lekarzy, bo jest w złej sytuacji finansowej. O pomoc poprosił Ministerstwo Zdrowia. W sprawie interweniuje też Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
05.10.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

RPO: Ograniczenia praw osób niezaszczepionych można wprowadzić tylko ustawą

Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia
Szczepienie nie jest jedyną formą zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania COVID-19 – równoległym rozwiązaniem może być test. Odmowy wpuszczania osób niezaszczepionych do restauracji czy kina nie są niezgodne z Konstytucją, ale muszą być zapisane w ustawie, zgodnie z konstytucyjnymi standardami ochrony praw i wolności – podkreśla RPO w wystąpieniu do premiera
Grażyna J. Leśniak
05.10.2021
Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”. W latach 2022-26 na modernizację placówki budżet państwa przeznaczy 530 milionów złotych.
Jolanta Ojczyk
05.10.2021
Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski