Noszenie maseczek wciąż obowiązkowe

Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Zasady dotyczące noszenia maseczek określa par. 25 rozporządzenia epidemicznego - i choć większość społeczeństwa zdążyła już o tym zapomnieć, to nakaz ten wciąż obowiązuje. W październiku dodano też przepis, który doprecyzował obowiązek zasłaniania ust i nosa na uczelniach.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Renata Krupa-Dąbrowska
25.10.2021
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo

SN: Zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla lekarza antyszczepionkowca

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Propagowanie przez lekarza poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i podawanie nieprawdziwych informacji na forum publicznym jest naganne. A wagi popełnionego czynu nie umniejsza fakt, że chodziło o wypowiedź, a nie o zawiniony błąd wyrządzający szkodę pacjentowi, bo to ma o wiele większy zasięg i równie poważny ciężar gatunkowy - uznał Sąd Najwyższy.
Dorian Lesner
23.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Przeciążenie pracą odbywa się również kosztem życia rodzinnego i utrudnia realizację obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego - stwierdziła Naczelna Rada Lekarska i zarekomendowała lekarzom i lekarzom dentystom ograniczenie wymiaru zaangażowania zawodowego do poziomu, który nie będzie przekraczał granic bezpiecznych dla nich samych i ich pacjentów.
Krzysztof Sobczak
22.10.2021
Prawo pracy Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W województwie lubelskim w 18 z 40 szpitali nie ma już wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. W przypadku intensywnej terapii na 22 placówki brakuje miejsc w 15 placówkach. Chorzy na COVID-19, którzy trafiają do szpitali w województwie lubelskim, to głównie osoby niezaszczepione. Lubelszczyzna przoduje pod względem odsetka osób niezaszczepionych. 
Katarzyna Redmerska
22.10.2021
Koronawirus a prawo

SN: Lekarka uniewinniona, bo źle odczytano opinię biegłego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne
Lekarka stanęła przed sądem obwiniona o błędną diagnozę. Nie dostrzegła w badaniu EKG choroby niedokrwiennej serca. Pacjent zmarł. Zaś sąd lekarski drugiej instancji ją uniewinnił, bo błędnie odczytał opinię biegłego sporządzoną na użytek postępowania karnego. Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania, nie sugerując jednak, że ta lekarka jest winna śmierci pacjenta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Trzecia dawka szczepienia wkrótce dla wszystkich pełnoletnich

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd ma przychylić się do rekomendacji Rady Medycznej dotyczącej możliwości podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wszystkim osobom powyżej 18. roku życia. Potwierdził to w środę dr Konstanty Szułdrzyński po spotkaniu Rady Medycznej z premierem. W najbliższym czasie najpewniej nie będą wprowadzane nowe obostrzenia epidemiczne.
Krzysztof Koślicki
20.10.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

Minister zdrowia: Koniec z apelami, będą mandaty

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Polityka upomnień czy zwracania uwagi na obowiązki związane z pandemią zmienia się na politykę wystawiania mandatów - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Mamy uzgodnienie z policją takie, że ta proporcja mandatów do upomnień będzie rosła – dodał. Kontrole mają być prowadzone przede wszystkim w zagrożonych regionach, czyli m.in. w województwach lubelskim i podlaskim.
Krzysztof Sobczak
20.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Powinna ona określić rolę centrów zdrowia psychicznego, leczenia specjalistycznego oraz status klinik. Prace nad nowelizacją zostały niestety wstrzymane - zauważa dr Marek Balicki, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, były minister zdrowia.
Józef Kielar
20.10.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że do programu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Dotychczas było na to pół roku. Nowe przepisy, wchodzące w życie we wtorek, mają mają zastosowanie do rozliczania świadczeń rehabilitacji po COVID-19 od 15 października.
Krzysztof Sobczak
19.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek nowelę rozporządzenia covidowego, która precyzuje procedurę przyznawania paszportów covidowych osobom, które zaszczepiły się poza Unią Europejską. Możliwe będzie przyznanie tego dokumentu także tym, którzy zaszczepili się innym preparatem niż te, z których można skorzystać w Polsce.
Monika Sewastianowicz
18.10.2021

SN: Dentystka słusznie ukarana za powiększanie piersi

Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne
Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną w sprawie dentystki ukaranej za przeprowadzenie zabiegu powiększania piersi. Linia obrony koncentrowała się na tym, że czynności z zakresu medycyny estetycznej nie są świadczeniami zdrowotnymi, a jedynie usługami wykonywanymi na rzecz konsumentów. Sąd Najwyższy jednak się z tym nie zgodził.
Dorian Lesner
18.10.2021
Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne
Jesienne "kaszle" i "katarki" coraz mocniej doskwierają rodzicom. Dzieci we wrześniu żwawo wróciły do szkół, teraz gromadnie zalegają w domowych pieleszach. A przy okazji "sprzedają" wirusy dorosłym. Służba zdrowie "chora" na covid - więc ledwie zipie i to nie tylko publiczna. Także w placówkach prywatnych łatwiej wyzdrowieć niż dostać się do lekarza.
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Gdy rodzina nie odbiera pacjenta, szpital zawiadamia gminę

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Szpital nie ma prawnych możliwości przymuszenia rodziny pacjenta do opieki nad nim. Po zakończeniu leczenia szpitalnego, w sytuacji, gdy rodzina pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji nie odbiera jej z placówki, szpital zawiadamia właściwą gminę, organizując przewóz na do miejsca zamieszkania lub pobytu pacjenta.
Marek Sondej
15.10.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne
To nie jest porozumienie, ale niezrozumienie przez rządzących - mówią medycy. Tak oceniają przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia porozumienie, zakładające dodatkowych prawie 6 mld zł na wzrost wynagrodzeń minimalnych. Dlatego przedstawili własny projekt porozumienia, w którym podwyżki rozłożyli na dwa lata. Protest medyków trwa od 11 września. Ich postulaty mają kosztować 100 mld zł.
Jolanta Ojczyk
15.10.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w piątek, że zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków rozważane jest wprowadzenie trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18 roku życia. To już kolejny sygnał z MZ w tej sprawie. O podaniu trzeciej dawki mówił też minister zdrowia Adam Niedzielski i to już w perspektywie najbliższych dwóch tygodni.
Agnieszka Matłacz
15.10.2021
Koronawirus szczepienia
Sejm głosował w czwartek nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, zwiększającą kwotę dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł, kosztem wydatków majątkowych przewidzianych na obronę narodową. Posłowie byli jednak innego zdania i poprawkę odrzucili.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.10.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, która ma ułatwić aplikowanie przez uczelnie o prawo kształcenia kadr medycznych, ale bez wcześniejszego zapisu o kształceniu lekarzy na uczelniach zawodowych. Rząd wycofał pomysł lansowany przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
14.10.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Należy wypracować konsensus, a dopiero później toczyć rozmowy na zespole trójstronnym – przekonują wspólnie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.
Jolanta Ojczyk
13.10.2021
Zawody medyczne
Medycy, mimo braku zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, pomagają przybywającym tam osobom z Białorusi. Czujemy się zobligowani do niesienia pomocy ludziom, których życie i zdrowie jest zagrożone – mówią. By móc pomagać, zbierają pieniądze na Pomagam.pl. Na ten cel blisko 4 tysiące osób wpłaciło już blisko 350 tysiące złotych.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
13.10.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W sezonie infekcyjnym, zwłaszcza w większych miastach, zauważalne są utrudnienia w dostępie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Okazuje się bowiem, że w przychodniach pracuje za mało lekarzy rodzinnych, którzy mogą przyjmować i dorosłych, i dzieci. To skutek polityki kadrowej tych placówek, ale też ogólnego niedostaku lekarzy rodzinnych w Polsce.
Katarzyna Redmerska
13.10.2021
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy pozwalającej pracodawcy na sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony – powiedział w środę Adam Niedzielski, minister zdrowia. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest przepis mówiący o obowiązkowych szczepieniach medyków. Ministerstwo zamierza jednak trzymać ten projekt na cięższe czasy.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Strategia testowania na Covid-19 jest niedoskonała. Wiele osób mimo skierowania, nie wykonuje testu, bo boi się izolacji i kwarantanny dla domowników. Nawet, jeśli wiadomo, że w danej szkole jest ognisko, to nie ma obowiązku przetestowania dzieci. One mogą chorować bezobjawowo, i zarażać innych. Co więcej nikt nie weryfikuje, kto mimo skierowania na test, nie wykonał go.
Jolanta Ojczyk
13.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kopia aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Prawo do żądania tego dokumentu może jednak zostać ograniczone ze względu na prywatność. Jeżeli zajdą określone w ustawie przesłanki, organ będzie musiał wydać decyzję, którą odmówi udostępnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Dorian Lesner
13.10.2021
Policja Prawo pracy RODO
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół do spraw wypracowywania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej. Efektem jego prac ma być raport z rekomendacjami i propozycjami zmian, w tym dotyczących zadań farmaceutów szpitalnych. Ma powstać w ciągu najbliższych 11 miesięcy. Przewodniczącym zespołu został Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Katarzyna Redmerska
12.10.2021
Farmacja
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, której rezultatem jest stale zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem, wznowione zostaną izolatoria. W każdym województwie ma powstać jeden taki obiekt. Tak wynika z zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jolanta Ojczyk
11.10.2021
Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmienią się m.in. zasady zwiększania zobowiązań NFZ, a także te dotyczące ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Dzięki temu podmiot należność za grudzień ma otrzymać w tym miesiącu, a nie po rozliczeniu w styczniu.
Jolanta Ojczyk
11.10.2021
Finansowanie zdrowia
Wszystko wskazuje, że w projekcie ustawy o restrukturyzacji o kategorii szpitali będą decydować głównie kryteria finansowe. Dopiero później dojdą kryteria jakościowe. Pewne jest, że szpitale powiatowe czeka proces przekształcania oddziałów położniczych i pediatrycznych w oddziały opieki długoterminowej. Takie zmiany zapowiada Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.
Jolanta Ojczyk
11.10.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rzecznik Praw Pacjenta kategorycznie wskazuje, że realizowane obecnie szczepienia ochronne przeciwko covid-19 absolutnie nie stanowią eksperymentu medycznego. Czy jednak takie samo stanowisko zajmą sądy, gdy będą rozstrzygać sprawy o odszkodowania z tytułu NOP? O prawnych aspektach szczepień pisze adwokat Kordian Baranowski ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności.
Kordian Baranowski
09.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
W 2012 roku studia medyczne w Polsce mogło rozpocząć 2946 studentów na 13 uczelniach. W tym roku medycynę na 22 uczelniach może rozpocząć 5537 osób. To prawie dwa razy więcej, niż dziewięć lat temu. Dlatego eksperci mówią, że lekarzy nam już nie zabraknie i nie potrzebujemy kolejnych uczelni.
Jolanta Ojczyk
08.10.2021
Zawody medyczne
Prawo zezwala by nazwa apteki, jej lokalizacja i godziny pracy były przestawiane w przestrzeni publicznej, ale nie określa sposobu w jaki ma się to odbywać. Dozwolona jest zatem również informacja przedstawiająca te dane w sposób wyrazisty. I to nawet gdyby zwiększała ona obroty apteki. Tak uznał w niedawnym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
07.10.2021
Farmacja
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski