Do 140 tys. zł podwyższył Sąd Apelacyjny w Lublinie wysokość zadośćuczynienia, jakie ma zapłacić szpital z Tomaszowa Lubelskiego pacjentce, której po operacji pozostawiono w brzuchu serwetę z gazy. W sprawie toczył się też proces karny w którym stwierdzono niedopełnienie obowiązków przez instrumentariuszkę.
Robert Horbaczewski
14.12.2019
Opieka zdrowotna
W 2018 r. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w ponad 250 sprawach stwierdziły, że doszło do błędów. Niestety, ugody między poszkodowanym pacjentem a placówką medyczną lub ubezpieczycielem zostały zawarte w zaledwie 34 sprawach. - Ten model orzekania o zdarzeniach medycznych jest kompletnie nieefektywny, trzeba go zmienić  – uważa Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Coraz więcej jest spraw o błędy medyczne, jednak przepisy z zakresu prawa medycznego nie są jasne i powodują wiele wątpliwości. Kłopotliwe są zwłaszcza formularze zgody na zabieg, które podpisują pacjenci przed operacją.  
Katarzyna Nowosielska
13.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Nowy standard rachunku kosztów placówki medyczne miały wprowadzić od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało, że jego wprowadzenie zostanie opóźnione. Resort podał także, że rozpoczynają prace nad projektem docelowego kształtu rozporządzenia, które zostanie przekazane do konsultacji publicznych na początku drugiego kwartału 2020 r. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.12.2019
Finansowanie zdrowia
Nowe leki dla chorych na depresję, dla cukrzyków oraz poszerzenie terapii dla dzieci z astmą i pokrzywką – takie nowości znajdą się na liście leków refundowanych obowiązującej od stycznia. Będą na niej także nowości dla chorych onkologicznych m.in. dla pacjentek z rakiem piersi. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.12.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Osoby leczące się w jednej z prywatnych sieci prowadzących placówki ochrony zdrowia mogą już korzystać z usługi mojeID do potwierdzenia swojej tożsamości, aby uzyskać dostęp do portalu pacjenta i aplikacji mobilnej. Wszystko odbywa się bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem banku.
Katarzyna Nowosielska
13.12.2019
Opieka zdrowotna
Wznawiamy konkurs „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”. Tym razem chcemy docenić placówki medyczne, które osiągają najlepszy efekt zdrowotny w stosunku do poniesionych nakładów. Do 27 stycznia 2020 r. szukamy liderów, którzy nie boją się odważnych i innowacyjnych rozwiązań - mówi Alicja Pollesch, członek zarządu i dyrektor strategiczny Wolters Kluwer Polska.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Z danych resortu zdrowia wynika, że zaledwie 55 proc. placówek medycznych podłączyło się do systemu e-zdrowie, jednak podmioty lecznicze mają obowiązek zrobić to nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Dla właścicieli praktyk lekarskich została udostępniona możliwość automatycznego założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl, bez konieczności składania wniosku o dostęp do niej za pomocą standardowej procedury o podłączenie do platformy P1
Barbara Młodawska
13.12.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 rok, na podstawie którego NFZ jeszcze w tym roku otrzyma dodatkowe środki m.in. na zakup karetek. Fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia ma się zwiększyć do 2 mld zł.
Agnieszka Matłacz
12.12.2019
Finansowanie zdrowia
Lekarze twierdzą, że często leczą pacjentów z powikłaniami po zabiegach wykonanych u kosmetyczek i  walczą o to, aby odebrać im prawo do przerywania powłok ciała. Z tym jednak wiąże się większość zabiegów kosmetologicznych. Spór ożywa w związku z koniecznością wprowadzenia do polskiego prawa zasad wynikających z unijnego rozporządzenia w wyrobach medycznych.
Katarzyna Nowosielska
12.12.2019
Finansowanie zdrowia
Kilka nowych leków psychiatrycznych stosowanych w leczeniu depresji i schizofrenii oraz nowy lek dla pacjentek z rakiem piersi pojawią się na styczniowej liście leków refundowanych. O tym, jak ma wyglądać projekt nowej listy Ministerstwo Zdrowia ma poinformować w piątek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prof. Piotr Czauderna zrezygnował ze stanowiska prezesa Agencji Badań Medycznych. Z informacji przekazanych przez rzecznika Ministerstwa Zdrowia wynika, że przesłanką podjęcia takiej decyzji była chęć powrotu do pracy klinicznej oraz badań naukowych.
Agnieszka Matłacz
11.12.2019
Opieka zdrowotna
E-recepta będzie obowiązkowa od 8 stycznia 2020 r. By ją wystawiać, placówka musi być podłączona do platformy P1. Na miesiąc przed tym obowiązkiem, zaledwie 55 proc. placówek medycznych jest już w tym systemie. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia podkreśla, że nie ma szans na zmianę tego terminu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.12.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i inne europejskie organizacje producentów leków zrzeszone w Medicines for Europe (M4E) i The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), apelują o wdrożenie rozwiązań zapobiegających brakom leków. Związek prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, ponieważ  pilnie musimy uniezależnić polskich pacjentów od chińskich dostaw.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.12.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Do tej pory władze Warszawy nie przedstawiły żadnych merytorycznych opracowań, na podstawie których można byłoby uznać, iż proces wchłonięcia Szpitala Czerniakowskiego przez Szpital na Solcu, a docelowo przez nowobudowany Szpital Południowy, przyniesie oczekiwane rezultaty, zarówno  w aspekcie finansowym, jak  przede wszystkim dla dobra mieszkańców Mokotowa – podkreśla Longina Kaczmarska
Longina Kaczmarska
10.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zmieni się rozporządzenie dotyczące orzekania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Ma to związek z zamknięciem jednego z instytutów rozpatrujących odwołania od orzeczeń lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na liście pozostaną już jedynie dwa podmioty, do których można złożyć takie odwołanie.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Kadry w oświacie Opieka zdrowotna
Ratownicy medyczni będą zawodem zaufania publicznego i otrzymają samorząd. Będzie także obowiązek prowadzenia rejestru ratowników w systemie teleinformatycznym. Ratownicy będą mogli liczyć również na 6-dniowy płatny urlop szkoleniowy. Jego wprowadzenie rocznie pracodawców może kosztować  blisko 14 mln złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.12.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu uległ likwidacji. Termin zakończenia jego działalności wyznaczono na 27 października 2019 r. W związku z jego likwidacją konieczna jest zmiana przepisów dotycząca wpisywania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.12.2019
Prawo pracy BHP Finansowanie zdrowia
Stan pacjenta nie pozwala na samodzielny transport z domu do przychodni. W takiej sytuacji kto, jeśli pacjent obywa kolejne wizyty w poradni specjalistycznej, powinien go przewieźć? A kto odpowiada za jego transport, gdy wychodzi ze szpitala i samodzielnie nie jest w stanie się poruszać.
Monika Urbaniak
09.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Obowiązująca od 10 lat ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymaga zmian, bo diametralnie zmieniły się realia, w których działa służba zdrowia. Ministerstwo przyznaje, że trzeba wprowadzić nowe regulacje i zapowiada, że oprócz nowych praw dla pacjentów, mogą pojawić się w nich również obowiązki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Powikłania po operacji nie są błędami w sztuce medycznej - orzekł konsultant. Opinia konsultanta dała podstawy Rzecznikowi Praw Pacjenta do odmowy wyciągnięcia konsekwencji wobec szpitala i było to działanie słuszne - ocenił Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2019
Pacjent
W przypadku ewidentnego zaniżenia przychodów z tytułu świadczeń medycznych, organy nie muszą stosować kosztownej metody szacowania podstawy opodatkowania. Mogą porównać przychody lekarza z przychodami innych lekarzy tej samej specjalności i podobnych rozmiarach prowadzonej działalności. Wynika to z piątkowego wyroku NSA.
Wiesława Moczydłowska
06.12.2019
PIT Zawody medyczne
Otrzymaliśmy zapewnienie, że ustawa o medycynie laboratoryjnej może liczyć na szybką ścieżkę legislacyjną – przekazała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL podaje, że otrzymali informację, że resort zdrowia pracuje nad ustawą o medycynie laboratoryjnej. Ma się w niej znaleźć m.in. zapis o kształceniu przed i podyplomowym, a także o płatnym urlopie szkoleniowym.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Pacjent ma prawo być stroną postępowania o RDTL, czyli o Ratunkowy Dostęp do Terapii Lekowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. To przełom, ponieważ minister zdrowia od początku obowiązywania przepisów o RDTL stał na stanowisku, że pacjent w ogóle nie jest stroną tego postępowania administracyjnego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2019
Finansowanie zdrowia
Rozpoczyna się III edycja konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”. O tym, kto i za co będzie w nim nagradzany rozmawiamy z dr Małgorzatą Gałązką-Sobotką, dyrektorem Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 27 stycznia 2020 roku.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W 2021 r. dziewczynki mają być szczepione przeciwko rakowi szyjki macicy, a podatek cukrowy ma zostać wprowadzony w 2020 r. i będzie obejmował nie tylko produkty z cukrem, ale także syropem glukozowo-fruktozowym – to zmiany, które ma wprowadzić Narodowa Strategia Onkologiczna. Ministerstwo zdrowia na walkę z nowotworami przez dziesięć lat ma mieć dodatkowe 2,5 mld zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nowe przepisy mają podwoić skalę badań klinicznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W resorcie zdrowia trwają prace nad przepisami, które mają ułatwić firmom farmaceutycznym uzyskiwanie zgody na eksperymenty medyczne, by zwiększyć ich ilość w naszym kraju. Rynek badań klinicznych jest obecnie w Polsce wart 1 mld zł, ale według założeń autorów projektu, w ciągu pięciu najbliższych lat jego wielkość ma się podwoić.
Katarzyna Nowosielska
05.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do 15 stycznia 2020 r. producenci leków na cukrzycę zawierających metforminę mają czas na wykonanie analizy ryzyka potencjalnego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie pacjentów, sprawdzenie poziomów tej substancji oraz modyfikację procesu ich wytwarzania. Resort zdrowia podkreśla, że pacjenci powinni przyjmować leki, bo nie ma zagrożenia dla ich życia i zdrowia
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.12.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
To nie zanieczyszczenie leku na cukrzycę, ale rozpoznanie w nim substancji, która prawdopodobnie jest ubocznym produktem syntezy - poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. I dodał, że prawdopodobnie te substancje w leku występowały zawsze lub od długiego czasu.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W 2018 roku przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na jedną osobę wyniosła 1 496,67 zł i była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 13,67 zł. Sukcesywnie maleje też przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, ale chorujemy więcej i wzrasta liczba zwolnień, szczególnie krótkotrwałych.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne