W lutym Narodowy Fundusz Zdrowia ma ogłosić pierwsze konkursy na poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. W sumie ma ich powstać ok. 300. To ma rozpocząć wdrażanie nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Eksperci podkreślają, że opieka psychiatryczna dla dzieci w Polsce jest w zapaści i poradnie są potrzebne, ale ich stworzenie będzie dużym wyzwaniem
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.01.2020
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do Sejmowej Komisji Zdrowia o powołanie podkomisji specjalnej do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samorząd podkreśla, że takie rozwiązanie jest niezbędne przede wszystkim ze względu na obszerność proponowanych zmian.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.01.2020
Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Zakłada ona skrócenie – do maksymalnie 30 dni od doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Z tych przepisów wyłączono szpitale, które zalegają z płatnościami. Dla lecznic nie wzrosną także odsetki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.01.2020
Finansowanie zdrowia
To podmiot leczniczy, a nie lekarz, ma wskazać inną lecznicę, która zapewni pomoc pacjentowi w razie odmowy lekarza, który powoła się na klauzulę sumienia. Taki przepis przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ustawa dotycząca wykonywania zawodów lekarza i lekarza...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Pielęgniarki będą samodzielnie ściągać szwy i leczyć rany

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 stycznia 2020 roku wycenił poradę pielęgniarską jako nowe świadczenie. Wizyta, na której pielęgniarka np. zdejmie szwy z rany, została wyceniona na 20 zł. Według samorządu za takie pieniądze znajdą się pielęgniarki, które będą chciały samodzielnie udzielać porad. Dyrektorzy szpitali uznają pomysł za dobry, ale ostrzegają, że może zabraknąć personelu do pracy na oddziałach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
107,5 mld zł w ochronie zdrowia ma być do wydania w 2020 r. - podał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ma m.in. powstać program określający kierunki rozwoju polskiej kardiologii i profilaktyki chorób serca na kolejne 10 lat. Planowane jest też wprowadzenie nielimitowanej liczby świadczeń w poradniach specjalistycznych i podsienie wycen w opiece ambulatoryjnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Do 7 stycznia ponad 10 mln pacjentów otrzymało 63 mln e-recept – podał w środę wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i przypomniał, że dziś wszedł w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Resort zdrowia podkreśla, że to kolejny etap informatyzacji ochrony zdrowia, a w tym roku na sprzęt i oprogramowanie dla lecznic zarezerwowano 100 milionów złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

E-recepta już obowiązuje, ale będą jeszcze papierowe

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja
Od 8 stycznia wystawianie recepty w wersji elektronicznej jest obowiązkowe, ale nie wszystkie placówki będą w stanie to robić. Tylko 61,5 procent z nich jest podłączonych do systemu, jednak zdaniem Ministerstwa Zdrowia pacjenci nie powinni mieć problemów, bo nadal będzie można wystawiać także druki w wersji papierowej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.01.2020
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja
Blisko 600 mln zł będzie kosztować zbudowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nowego obiektu szpitalnego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch poznańskich szpitali klinicznych zlokalizowanych teraz w starych, zabytkowych budynkach. Większość pieniędzy ma pochodzić z budżetu państwa.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.01.2020
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dyrektorzy szpitali będą mogli szybciej zatrudnić lekarzy obcokrajowców, planowany jest nowy egzamin, wprowadzenie listów intencyjnych, ale także możliwość wysłania lekarza w trakcie specjalizacji do pracy w szpitalu powiatowym – to tylko część nowości, które zakłada projekt ustawy o zawodzie lekarza, który we wtorek przyjął rząd. Rezydenci są jednak rozczarowani.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.01.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Monitoring na sali szpitalnej nie służy kontroli jakości pracy pracowników, zatem udostępnienie rodzicom dziecka nagrań w celu skontrolowania prawidłowości opieki nad nim wymagałoby zgody pracowników, których wizerunek znajduje się na nagraniach, lub usunięcia (zasłonięcia) ich wizerunku.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
07.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
Od 1 stycznia 2020 r. weszły zmiany w funkcjonowaniu dyspozytorni medycznych. Za nadzór nad ich pracą będzie odpowiadał kierownik dyspozytorni medycznej, natomiast za całodobową koordynację ich prawidłowego funkcjonowania - główny dyspozytor medyczny. W przypadku tego drugiego zaczęły też obowiązywać przepisy określające jego kompetencje.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.01.2020
Zawody medyczne

Prawie 12 tys. misji lotniczego pogotowia w 2019 r.

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
11 tys. 821 misji, w tym 10 tys. 366 lotów do nagłych zdarzeń oraz 1455 transportów międzyszpitalnych. Samolotami zrealizowano 470 transportów. Takie statystyki za 2019 rok podało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na pokładach śmigłowców przetransportowano 8735 pacjentów, w tym 1349 dzieci. Według LPR to największa liczba misji w historii.
Krzysztof Sobczak
06.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania orzeczeń o stanie zdrowia uczniów, którzy chcą uczyć się w szkołach sportowych. Nadal takie zaświadczenia będą wystawiać lekarze rodzinni, jednak ich zdaniem przepisy wciąż nie są precyzyjne, a co najważniejsze, nie ma jasno określonych przeciwwskazań zdrowotnych, które powinni brać pod uwagę.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.01.2020
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Na 17 stycznia Porozumienie Rezydentów OZZL zostało zaproszone na spotkanie do Ministerstwa Zdrowia. Mają podsumować, co udało się zrealizować z porozumienia zawartego w lutym 2018 roku. Rezydenci wielokrotnie podkreślali, że nie są zadowoleni z tego, w jaki sposób zostały wypełnione punkty tamtej umowy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Sejmowy klub Lewicy złożył w piątek projekt ustawy o zwiększeniu finansowania opieki zdrowotnej do 6,8 proc. Produktu Krajowego Brutto w 2022 r. i 7,2 proc. PKB w 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość nakładów na ochronę zdrowia w 2024 r. ma osiągnąć poziom 6 proc. PKB.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2020
Finansowanie zdrowia
Do 14 stycznia szpitale i przychodnie mają czas, by podać, ile zatrudniają pielęgniarek i położnych. To ważne, bo na tej podstawie wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia będą przyznawać podwyższone pieniądze na wynagrodzenia. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2020
Zawody medyczne
Trwa konkurs „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”, w którym nagrodzimy placówki medyczne wyróżniające się w polskim systemie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o podnoszenie jakości świadczonych usług. O tym, jakie rozwiązania należy promować w polskim systemie zdrowia rozmawiamy z Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta, który jest członkiem kapituły tego konkursu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
Kolejne lecznice mają już obowiązek codziennego zgłaszania do NFZ pierwszych wolnych terminów wizyt. Fundusz twierdzi, że potrzebuje takich informacji, bo będzie wysyłać do pacjentów SMS-y z datą zaplanowanej wizyty, ale dyrektorzy szpitali narzekają, że to dodatkowe obciążenie. Natomiast pacjenci rezygnujący z wizyt bez powiadomienia muszą liczyć się z konsekwencjami.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Podwyżki dla ratowników od 1 stycznia 2020 r.

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od 1 stycznia 2020 r. zakłada zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Samorząd lekarski pozytywnie ocenia wprowadzenie instytucji koronera oraz wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon, sporządzających protokół zgonu lub kartę zgonu. Jednak sprzeciw Naczelnej Rady Lekarskiej budzi fakt, że zgon – zgodnie z zaproponowanym projektem – będzie mógł stwierdzać także ratownik medyczny.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rada Legislacyjna przy premierze pozytywnie ocenia projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Jednak sugeruje dalsze prace legislacyjne, tak by zagwarantować przedstawicielom tego zawodu silniejszą ochronę, jako funkcjonariuszy publicznych, którzy mają swój samorząd, kodeks etyczny i sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2020
Zawody medyczne

Za błąd lekarza najwyżej milion rekompensaty dla pacjenta

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wysokość odszkodowań za błędy medyczne przestała rosnąć, ponieważ sędziowie stali się bardziej zachowawczy. Orzekają niższe kwoty, bo sugerują się wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącymi ofiar wypadków komunikacyjnych. Zdaniem prawników są one rażąco niskie i sędziowie nie powinni się nimi sugerować. 
Katarzyna Nowosielska
02.01.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dopiero w południe 31 grudnia zarząd Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zalecił swoim członkom podpisanie aneksów do obecnych umów na 12 miesięcy, czyli od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Zarząd uzasadnia to bezpieczeństwem pacjentów, ale zapowiada dalsze rozmowy na ten temat z centralą NFZ oraz ministrem zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.12.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia
Na obowiązującej od początku styczna 2020 roku liście leków refundowanych znajdą się nowe leki dla chorych z rakiem piersi, płuca oraz z chłoniakami. Od stycznia będą refundowane także nowe leki dla chorych na depresję, diabetyków oraz poszerzona zostanie terapia dla dzieci z astmą i pokrzywką. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Ważne zmiany w ochronie zdrowia w 2020 roku

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Najważniejsza zmiana, która wejdzie w życie na początku roku, wiąże się z wprowadzeniem od 8 stycznia obowiązku wystawiania recept tylko w postaci elektronicznej. W przyszłym roku więcej placówek będzie musiało wysyłać informacje dotyczące kolejek oczekujących pacjentów. Ale od nowego roku wejdą w życie także ważne zmiany dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz pracy dyspozytorni medycznych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. 1 stycznia wchodzi w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia czy oświaty.
Jacek Górski
31.12.2019
Ponad 2,2 mld zł zostanie wydane z Funduszu Pracy m.in. na staże i szkolenia lekarzy i dentystów - przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej na 2020 r. Kolejna zmiana zakłada, że z funduszy NFZ możliwe będzie bezpośrednie finansowanie kosztów m.in. leków dla osób po ukończeniu 75. roku, bez konieczności przekazywania dotacji na ten cel z budżetu państwa.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.12.2019
Zawody medyczne

Nadal część lekarzy rodzinnych bez kontraktów z NFZ

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie spotkali się w poniedziałek przedstawiciele lekarzy rodzinnych z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z prezesem NFZ oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Jednak nie doszło do zawarcia porozumienia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.12.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne