Wprowadzenie do systemu Ewidencji Wjazdów do Polski informacji o dodatnich wynikach powtórnych testów u dzieci spowodowało automatyczne wydłużenie łącznego czasu ich izolacji do 15 dni. Tymczasem zgodnie z przepisami izolacja kończy się po 10 dniach od daty pierwszego dodatniego wyniku testu - chyba że przedłuży ją lekarz POZ.
Krzysztof Sobczak
14.12.2021
Koronawirus a prawo

Zaszczepieni od 15 grudnia nie są wliczani do limitów w sklepach

Koronawirus a prawo Poprawmy prawo Koronawirus szczepienia
Rząd zapewne chciał wyłączyć z limitów w sklepach osoby zaszczepione i nawet informował o tym na swoich oficjalnych stronach. Z obowiązującego do 15 grudnia rozporządzenia o ograniczeniach w związku z epidemią jednak takie wyłączenie nie wynikało. Zgodnie z nim zaszczepieni nie wliczali się do limitów w kinach, siłowniach, kościołach, kasynach, ale w placówkach handlowych i na poczcie owszem. Zmianę w dobrym kierunku wprowadzono dopiero po naszej publikacji.
Jolanta Ojczyk
14.12.2021
Koronawirus a prawo Poprawmy prawo Koronawirus szczepienia
Nie ma przepisów, które umożliwiałyby uczelniom podział na studentów zaszczepionych i niezaszczepionych - nie mogą tego robić nawet niepubliczne uczelnie i to nawet, gdy w grę wchodzą praktyki w szpitalach. Niektóre uczelnie próbowały nawet stosować takie zasady, ale obowiązujące obecnie rozporządzenie daje rektorom tylko możliwość przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe.
Monika Sewastianowicz
14.12.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, lekarz i lekarz dentysta, jest jednym z zawodów, które ze względu na swą ugruntowaną specyfikę powinien być zawsze uznawany za wolny zawód i nie może być objęty dowolnością regulacyjną ustawodawcy. Tymczasem w przepisach podatkowych wyłączono z definicji wolnego zawodu lekarzy. Przeciwko temu protestuje Naczelna Rada Lekarska.
Katarzyna Redmerska
13.12.2021
PIT Zawody medyczne
Niebawem 10 ośrodków w Polsce rozpocznie pilotażowy program walki z uzależnieniem dzieci i młodzieży m.in. od Internetu. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie. Co drugie dziecko używa urządzeń mobilnych. Z telefonu komórkowego czy smartfona korzystają już dwulatki – wskazują autorzy opracowania „Brzdąc w sieci”.
Katarzyna Redmerska
13.12.2021
Opieka zdrowotna
Polacy w pandemii, w przypadku wystąpienia objawów zakażenia Covid-19, wolą się leczyć samodzielnie, bez udziału lekarza. Tylko 7 proc. deklaruje wykonanie testu. Do tego tylko jedna na pięć badanych osób natychmiast skontaktowałaby się z lekarzem. Tak wynika z raportu pn. „Jak się leczy Polak w pandemii?”.
Katarzyna Redmerska
13.12.2021
Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia planuje likwidację stażu podyplomowego dla lekarzy. Taką decyzję krytykują studenci zrzeszeni w Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ich zdaniem staż jest potrzebny i jego usunięcie może negatywnie wpłynąć na jakość ochrony zdrowia.
Katarzyna Redmerska
13.12.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Studniówka dla zaszczepionych - zdecyduje organizator

Zarządzanie oświatą Koronawirus szczepienia
Nie zamykamy możliwości przeprowadzenia studniówek, choć są pewne ograniczenia – powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów danej szkoły, może też uzależnić wejście od przedstawienia certyfikatu zaszczepienia.
Monika Sewastianowicz
13.12.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus szczepienia
Mimo że już od września obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące odwiedzin pacjentów w szpitalach w czasie epidemii COVID-19, to w wielu placówkach wciąż są one zabronione. Pacjenci i ich rodziny skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta, ale ten nie może skutecznie interweniować.
Beata Dązbłaż
13.12.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Lekarz weterynarii nie płacił składek od 2004 r. Izba zareagowała dopiero po piętnastu latach i chciała rozwiązać sprawę ugodowo. Nie udało się, więc doszło do podjęcia uchwały stwierdzającej utratę prawa do wykonywania zawodu. Tak długie tolerowanie zachowania potwierdzającego lekceważący stosunek weterynarza do obowiązków było wadliwe, ale nie miało wpływu na legalność podjętej uchwały.
Dorian Lesner
13.12.2021
Administracja publiczna Zawody medyczne
W środę w samo południe marszałek Sejmu Elżbieta Witek chce rozmawiać z szefami klubów i kół parlamentarnych o ich pomysłach na weryfikację szczepień pracowników. A czy nie prościej byłoby, aby minister zdrowia po prostu wyjął z szuflady i położył na stole projekt, który w tej sprawie ponoć przygotował, by obywatele i pracodawcy, a teraz także posłowie, mogli go zobaczyć. Pod warunkiem, że w ogóle go ma.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Pacjenci najczęściej skarżą się do rzecznika praw pacjenta na podstawową opiekę zdrowotną. Niechlubne, w tym przypadku, pierwsze miejsce lekarze rodzinni przejęli po opiece szpitalnej w 2020 roku, pierwszym roku pandemii. Dane z 2021 roku nadal wskazują na to, że właśnie w kontakcie z nimi pacjenci mają problemy. Niektóre placówki naruszają też zbiorowe prawa pacjentów.
Beata Dązbłaż
11.12.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Minister zdrowia już drugi raz w czasie pandemii ograniczył sprzedaż amantadyny. Polacy bowiem kupują ją garściami jako lek przeciwko Covid-19, choć takie jej działanie nie jest potwierdzone badaniami naukowymi. Prawnicy wskazują jednak, że nakazane lekarzom w obwieszczeniu przepisywanie konkretnego preparatu z amantadyną tylko w razie dwóch, innych niż covid, schorzeń, jest sprzeczne z Prawem farmaceutycznym.
Jolanta Ojczyk
10.12.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Organ stwierdził wygaśnięcie pozwolenia na import równoległy po upływie roku od dnia wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego. Powołał się na przepisy Prawa farmaceutycznego. Sprawa trafiła na wokandę Trybunał Sprawiedliwości UE. Uznał on, że prawo unijne stoi na przeszkodzie regulacji krajowej, która przewiduje wygaśnięcie z mocy prawa.
Dorian Lesner
10.12.2021
Pacjent Farmacja Prawo unijne
Od 9 grudnia obowiązuje nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwi korzystanie ze ochrony zdrowia w Wlk. Brytanii i Północnej Irlandii na zasadach jak przed brexitem. Ma m.in. ułatwić bezpłatne szczepienia Polaków. Wprowadza ona też zmiany dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.
Jolanta Ojczyk
09.12.2021
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Od 15 grudnia mają obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia związane z pandemią Covid-19 - min. obniżenie do 30 proc. limitów obłożenia w restauracjach, barach, hotelach, kinach i teatrach, a także w kościołach. Tymczasem rzecznik Episkopatu Polski sygnalizuje, że nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby kogokolwiek weryfikować, czy ma paszport covidowy lub zaświadczenie potwierdzające wykonany test.
Krzysztof Sobczak
09.12.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Covidowe limitowanie w miejskiej komunikacji mało realne

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Ogłoszone przez ministra zdrowia obostrzenia w komunikacji publicznej w przypadku transportu miejskiego będą fikcją – przekonują komunalni przewoźnicy. Tak jak kontrola przez kierowców czy motorniczych noszenia maseczek przez pasażerów. A PKP Intercity, które ma numerowane miejsca, informuje, że na dużą część pociągów przedświątecznych wyprzedało już większość miejsc.
Robert Horbaczewski
09.12.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Dyrektorzy szpitali chcą zaszczepionych pracowników, politycy niekoniecznie

Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Dyrektorzy szpitali chcieliby, aby przepisy pozwalające nie dopuścić do pracy pracownika bez szczepienia przeciwko Covid-19 obowiązywały jak najszybciej. Problem w tym, że choć o obowiązku szczepień w ochronie zdrowia mówi się już od miesięcy, to wciąż brakuje konkretów. Sporo oporów jest w tej sprawie zarówno wśród personelu medycznego, jak i w samej ekipie rządowej, która ma o tym zdecydować.
Jolanta Ojczyk
09.12.2021
Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć dostępność amantadyny poza wskazaniami medycznymi do jej stosowania. Od 10 grudnia ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K (Amantadini hydrochloridum) zostanie ograniczona do nie więcej niż 3 opakowań po 50 kapsułek na 30 dni.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.12.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Dzieci urodzone w latach 2010 - 2016 już wkrótce będą uprawnione do szczepień przeciwko COVID-19. Stosowny projekt rozporządzenia jest na etapie Komisji Prawnej. Rząd szacuje, że zmiana dotyczy 2,5 mln dzieci i nastolatków. Szczepić ma - jak wynika z propozycji - personel medyczny uprawniony do podania szczepionki przeciwko koronawirusowi w 2750 punktach.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
08.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży ma charakter ewolucyjny i zmierza w kierunku opieki środowiskowej. W kraju działa już ponad 300 poradni psychologiczno-terapeutycznych, do których dzieci i młodzież nie muszą mieć skierowania – podkreśla prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Józef Kielar
08.12.2021
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Albo szczepienie, albo zwolnienie z pracy. Innej drogi może nie być

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Rząd chce, by od 1 marca zaszczepienie się przeciwko COVID-19 było dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych warunkiem dopuszczenia do wykonywania pracy. Prawnicy są zgodni: jeżeli zaszczepienie się będzie takim warunkiem, to pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy osoby niezaszczepionej. Odmowa zaś zaszczepienia może być wtedy potraktowana jako niewykonanie obowiązku prawnego i w konsekwencji może stanowić podstawę do zwolnienia z pracy.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
08.12.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Od 15 grudnia zaczną obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia. Zakładają one obniżenie do 30 procent limitów obłożenia między innymi w restauracjach, barach, hotelach, kinach i teatrach. A od 1 marca wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, służb mundurowych będzie zaszczepienie się przeciwko Covid-19. OD 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie będą mieć zdalną naukę.
Jolanta Ojczyk
07.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia

NSA: Burmistrz nie zwalczy epidemii, odstępując od opłat za parkowanie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Burmistrz wydał przepisy porządkowe, na podstawie których odstąpiono od poboru opłat za parkowanie. W ten sposób chciał zachęcić mieszkańców do korzystania z prywatnych środków transportu i ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wojewoda uznał jednak, że nie było do tego podstaw i stwierdził nieważność wydanego zarządzenia. Sądy administracyjne przyznały mu rację.
Dorian Lesner
07.12.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Od początku grudnia w sklepach i restauracjach może przebywać mniej osób. W galeriach handlowych przed niektórymi placówkami pojawiły się kolejki, zwłaszcza w ostatni weekend, gdy rodzice szukali prezentów na Mikołajki. Muszą w nich stać nie tylko niezaszczepieni, ale też ozdrowieńcy i osoby z negatywnym testem. W Polsce szybszy dostęp do usług daje tylko zaszczepienie.
Jolanta Ojczyk
07.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia po konsultacji z ministrem do spraw cyfryzacji zdecydowało o wstrzymaniu wystawiania certyfikatów szczepień po dawce przypominającej dla wcześniej zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson. Nowy certyfikat pojawi się w ciągu dwóch tygodni. Osoby zaszczepione Johnsonem, które nie miały wydrukowanego starego certyfikatu, a przyjęły już dawkę przypominającą, mają już jak udowodnić, że są skutecznie zaszczepione.
Jolanta Ojczyk
06.12.2021
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał zespół ekspercki do opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza. Znaleźli się w nim przedstawiciele resortów zdrowia i nauki, samorządu lekarskiego i uczelni medycznych. Eksperci mają pracować do czasu przedłożenia ministrowi zdrowia propozycji nowelizacji, ale nie później niż do 28 lutego 2022 roku.
Katarzyna Redmerska
06.12.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Szpitale alarmują, że grozi im finansowa katastrofa. Z jednej strony, będą musiały zwracać pieniądze za niewykonane świadczenia z powodu pandemii, z drugiej - rosną ceny usług, z których muszą korzystać. Dlatego chcą urealnienia wycen albo umorzenia zobowiązań kontraktowych. Minister zdrowia zapowiada jedynie projekt ustawy restrukturyzacyjnej, ale o szczegółach wciąż milczy.
Jolanta Ojczyk
06.12.2021
Finansowanie zdrowia
Myśli samobójcze były jednym z symptomów stanu chorobowego pacjenta. Jednak to nie mogło być okolicznością zwalniającą pozwany szpital od odpowiedzialności i obowiązku objęcia go szczególnym nadzorem. Dlatego dostrzegając związek przyczynowy między śmiercią syna powoda a zaniedbaniami w opiece nad nim, zasądził na rzecz rodziców zadośćuczynienie w wysokości 180 tys. zł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2021
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, chce pokazać pacjentom, jak wygląda szpitalna rzeczywistość, gdzie ratowanie życia przeplata się z godzinami spędzonymi nad dokumentacją, walką z zawodnym sprzętem, przyjmowaniem pretensji, agresją osób oczekujących w kolejkach.
Katarzyna Redmerska
04.12.2021
Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski