Główny Inspektor Sanitarny zawnioskował o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie.

Czytaj także na Prawo.pl: Obowiązkowe maseczki w szpitalach do końca czerwca; bez maseczek w aptekach>>

- Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw - podkreślono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że z dniem 1 lipca utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Okres przejściowy na złagodzenie szoku po epidemii

Po zniesieniu epidemii większość zmian w prawie wynikających z konieczności przestawienia administracji, usług na pandemiczne realia nie straciły mocy. Covidowe regulacje wprowadzano zwykle bowiem na okres obowiązywania epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego też nie oznacza natychmiastowego powrotu do stanu prawnego sprzed 14 marca 2020 r. (tego dnia został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, a 20 marca 2020 r. stan epidemii).

Czytaj: ​Stan zagrożenia epidemicznego będzie przedłużony, ale potrzebna jest procedura wyjścia>>

W wielu przepisach wprowadzono przepisy przejściowe, na przykład trzech miesięcy czy sześciu miesięcy, które dają czas na przystosowanie się do zmian.  Okres przejściowy (180 dni) dotyczy np. powrotu do wykonywania badań medycyny pracy po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.  

Więcej w LEX: Realizacja konstytucyjnego prawa wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów w czasie pandemii >>

Sprawdź w LEX: I KK 44/22, Naruszenie nakazu zakrywania ust i nosa maseczką, a orzeczenie niedopuszczalnej kary - Wyrok SN >>>

Czytaj w LEX: Ograniczenia przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie w czasie stanu epidemii - wnioski i postulaty >>>