Znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego , które weszło w życie 30 kwietnia, zakłada:

1.  przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, co jest uzasadnione:   

  • a) aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
  • b) sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską;

2. zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach, co stanowi pochodną wysokiego poziomu immunizacji osób zatrudnionych w aptekach, jak również wdrażania przez podmioty prowadzące apteki dodatkowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w aptekach.

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 r. 

W życie weszło już rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z nim stan zagrożenia epidemicznego zakończy się 1 lipca 2023 r.

Czytaj także na Prawo.pl: 1 lipca odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - jest projekt rozporządzenia

Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski noszenie maseczek w placówkach medycznych powinno obowiązywać nawet po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. - Dzięki maseczkom w poprzednich latach zmniejszyła się liczba osób, które chorowały np. na grypę. To jest zabezpieczenie nie tylko pacjentów, ale także personelu medycznego. Myślę, że to doby moment, żebyśmy zakładając maseczkę pomyśleli nie tylko o sobie, ale też o osobach, z którymi będziemy się spotykać w służbie zdrowia  - powiedział w radiowej Jedynce.

- Na pewno podczas okresu covidowego wystrzegaliśmy się różnych infekcji, więc teraz nasze organizmy nie mają tej bariery odpornościowej, nie tylko na covid, ale także na inne choroby. Być może jest to związane z tym, że teraz już nie zachowujemy dystansu, nie myjemy tak często rąk, nie nosimy maseczek  - zauważył wiceminister.

Bądź na bieżąco ze zmianami w ochronie zdrowia: Projekty ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa ochrony zdrowia, nowe zarządzenia Prezesa NFZ, zalecenia i komunikaty MZ oraz NFZ >

Sprawdź w LEX: I KK 44/22, Naruszenie nakazu zakrywania ust i nosa maseczką, a orzeczenie niedopuszczalnej kary - Wyrok SN >>>