Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta weszło w życie w dniu 18 czerwca.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych działa od 6 września 2023 r.  (od tego dnia pacjenci mogą składać wnioski). Poszkodowany w szpitalu pacjent (lub jego rodzina w przypadku śmierci pacjenta) może na tej ścieżce liczyć na otrzymanie odszkodowania bez konieczności udawania się do sądu. Choć wnioski pacjentów już wpływają, to wypłata odszkodowań póki co była niemożliwa, bo brakowało rozporządzenia do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która ustanawia Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. 

Dowiedz się, jak działa Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych – przeczytaj więcej o zasadach, wg których działa w artykule >> 

Czytaj także na Prawo.pl: Pacjent nie otrzyma szybko odszkodowania, bo minister nie podpisał rozporządzenia

 

Ile wynosi maksymalne odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Rozporządzenie zakłada, że wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 000 zł. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia nie może być wyższa niż 75 000 zł.

Bliska osoba zmarłego pacjenta otrzyma maksymalnie 100 tys. zł (kwoty maksymalne różnią się w zależności od wieku osoby zmarłej i od tego, kto z bliskich składa wniosek). 

Stawki podniesiono, bo na etapie projektu zakładano, że maksymalne kwoty łączne będą niższe: 100 tys. zł (uszczerbek na zdrowiu), a 50 tys. zł (pogorszenie jakości życia).  

 

Odszkodowanie na szybkiej ścieżce - wady

Wystąpienie o odszkodowanie na pozasądowej ścieżce zamyka możliwość wstąpienia na drogę sądową. Eksperci podkreślają, że w sądzie można uzyskać wyższe kwoty, jednak niejednokrotnie po wielu latach postępowania. 

Dowiedz się, jak działa Fundusz Kompensacyjny zdarzeń medycznych – przeczytaj więcej o zasadach, wg których działa w artykule >> 
 

Czytaj także na Prawo.pl: 

Szybkie odszkodowanie za błąd w szpitalu, ale bez prawa do renty

Tymiński: Ścieżka sądowa może być dłuższa, ale i korzystniejsza finansowo dla pacjenta