W poniedziałek minister zdrowia Izabela Leszczyna i wiceszef resortu zdrowia Marek Kos przedstawili największe zmiany w nowej liście leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Marek Kos został szefem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (pełni tę funkcję od piątku). Wcześniej tę funkcję pełnił Maciej Miłkowski. 

Nowe terapie na liście refundacyjnej 

- Lista refundacyjna (...) tak naprawdę to jest wypadkowa decyzji Ministerstwa Zdrowia i decyzji firm farmaceutycznych, które muszą wystąpić z wnioskiem do ministra zdrowia o to, żeby ich lek znalazł się na takiej liście. (...) Od umiejętności naszych świetnych negocjatorów sporo zależy i zapewniam, że zawsze starają się wynegocjować jak najlepsze warunki dla pacjentów – powiedziała szefowa MZ na konferencji w Warszawie.

Przekazała, że na nowej liście będzie 31 nowych terapii dla pacjentów, w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, z czego 6 dla pacjentów z chorobami rzadkimi.

Poinformowała, że w 2024 r. najwięcej nowych terapii onkologicznych umieszczono na listach refundacyjnych w hematoonkologii (9 nowych terapii) i w nowotworach układu urologicznego (5 terapii). Dodała, że umieszczono po dwie nowe terapie w nowotworach układu pokarmowego, nowotworach skóry i nowotworach ginekologicznych. W 2024 r. najwięcej nowych terapii nieonkologicznych było w zakresie ginekologii – 11, neurologii – 9 i w diabetologii – 8. Poinformowała, że rozszerzone zostają wskazania dla leków aptecznych stosownych w procedurze in vitro.

- Rozszerzamy aż o 13 leków te wskazania refundacyjne. Chodzi o to, żeby do naszego nowego programu, na nowych zasadach, (...) pary miały także wsparcie państwa w (...) okresie przygotowawczym, żeby mogły korzystać także z leków refundowanych, przygotowując się do procedury in vitro – powiedziała minister.

Kos zwrócił uwagę, że na nowej liście refundacyjnej znalazły się leki z zakresu hematologii i hematonokologii – Hemlibra, Poteligeo i Lunsumio.

- Kolejna grupa to leki onkologiczne. Tutaj mamy takie leki, jak Xofigo, leczenie przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastracje. Jeżeli chodzi o leczenie raka gruczołu krokowego mamy cztery pozycje – kolejna to Xtandi, Nubeqa, a także octan abirateronu – zaznaczył. W grupie nowych leków onkologicznych wymienił również leki Opdivo i Kimmtrak.

Kos przekazał, że rozszerzone zostają także wskazania dla wszystkich insulin długodziałających, które są stosowane w cukrzycy.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną. Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. 

Polskie leki - będzie ich więcej

- Kontynuujemy proces nadawania statusu polskiego leku. Na liście leków G1, czyli leków wytarzanych w Polsce albo leków, do których wytarzania wykorzystujemy substancję czynną wyprodukowaną na terenie Polski, tutaj mamy rozszerzenie o 133 leki zawierające 46 substancji czynnych albo ich połączeń  – poinformował. Dodał, że lista G2, czyli leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce, została rozszerzona o 10 prezentacji leku Gensulin.

Od 1 lipca w grupie G1 będziemy posiadali 464 leki rozumiane jako indywidualne kody GTIN, a w wykazie G2 będziemy mieli 34 leki  – dodał.