Pacjenci, którym przysługują wyroby medyczne - m.in. aparaty słuchowe czy pompy insulinowe - będą mogli potwierdzić uprawnienia do korzystania z refundacji przez internet - w oddziale NFZ. Dotychczas taka weryfikacja dokonywana była się aż trzykrotnie - przez lekarza, urzędnika Funduszu i w aptece lub sklepie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.01.2019
Opieka zdrowotna
Od początku 2019 roku obowiązuje przepis, który wymaga od prawie wszystkich gabinetów stomatologicznych zainstalowania separatora amalgamatowego w celu usuwania rtęci ze ścieków. Taki sprzęt posiada zaledwie 5 proc. placówek, a musi je kupić ponad 30 tys. praktyk. Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań w tym zakresie
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.01.2019
Zawody medyczne
Mimo że działalność apteczną może rozpocząć już tylko magister farmacji, przedsiębiorcy nie mający do tego uprawnień skupują istniejące placówki oferując im uzależniające franczyzy. Tymczasem po zmianie prawa liczba aptek w Polsce zmniejszyła się.
Katarzyna Nowosielska
04.01.2019
Farmacja
W czwartek, na wniosek grupy posłów, zwołano dodatkowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia. Dotyczyło ono rzekomych nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia podczas refundacji leków.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Farmacja
Dostępne w polskim systemie podatkowym narzędzia, które mają wpływ na zdrowie Polaków, nie są wykorzystywane. Projektowane przepisy nie do końca korespondują z rosnącymi problemami z dietą. Przykładem może być nowa matryca stawek VAT – wynika z najnowszego raportu CRIDO.
Krzysztof Koślicki
03.01.2019
VAT
U lekarza rodzinnego pacjent ma zrobić wiele nowych badań m.in.: zdiagnozować boreliozę, zbadać stężenie ferrytyny, które pozwala ocenić poziom żelaza we krwi oraz witaminy D3. Zdaniem lekarzy rodzinnych w projekcie podano nierealne ceny badań.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce, by część szpitali została wyłączona z krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu lecznice nie byłyby zaliczane do operatorów usług kluczowych i nie musiałyby spełniać dodatkowych, kosztownych wymagań.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
03.01.2019
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Na początku roku 2019 dzieci z województwa mazowieckiego i podlaskiego, na którego obszarze nie ma oddziałów psychiatrycznych dla tej grupy pacjentów, zostaną całkowicie pozbawione dostępu do stacjonarnej opieki psychiatrycznej – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2019
Opieka zdrowotna
Powód oznaczył jako stronę pozwaną szpital, który został wykreślony z KRS z uwagi na połączenie z innym szpitalem. W toku postępowania następca prawny szpitala brał udział w sporze. Sąd trafnie uznał więc, że powód, oznaczając stronę pozwaną, popełnił oczywistą omyłkę pisarską, którą należało sprostować - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
02.01.2019
Kobiety w Polsce, u których podejrzewa się raka piersi nie mogą teraz liczyć na szybką diagnostykę, a później leczenie zgodne z najnowszymi standardami. Zmienić to ma utworzenie tzw. Breast Cancer Units, czyli ośrodków proponujących wielospecjalistyczne podejście do pacjentki. Teraz mamy takie nieliczne jednostki i jest ich zdecydowanie za mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
02.01.2019
Opieka zdrowotna
Prawie 370 tys. złotych kary zapłaci firma Promed za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów polegające na tym, że sprzedawała pakiety medyczne podczas spotkań zapowiadanych jako badania, a gdy konsument chciał odstąpić od umowy, firma odmawiała.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna
Uchwała rady miasta w sprawie zmiany statutu podmiotu leczniczego to akt prawa miejscowego, który powinien zostać dla swojej ważności opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, to zachodzi istotne naruszenie prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
01.01.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Cesarskie cięcie nie jest zabiegiem obojętnym dla dziecka i matki. Decyzja o porodzie tą metodą może zapaść wyłącznie, gdy są ku niej bezwzględne wskazania, dlatego szpital nie odpowiada za komplikacje przy porodzie, których nie można było przewidzieć, a których by uniknięto przeprowadzając ten zabieg - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
31.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Placówki medyczne są źródłem zakażeń m.in. dlatego, że oszczędzają na zakupach jednorazowego sprzętu, a personel medyczny nie myje rąk i nie dezynfekuje stetoskopów. Nieprzestrzeganie procedur coraz częściej ma swój finał w sądzie - jednak to pacjent musi udowodnić, że został zakażony w szpitalu.
Katarzyna Nowosielska
29.12.2018
Opieka zdrowotna
Z przepisów prawa nie wynika, aby organ inspekcji farmaceutycznej mógł wydać decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę apteki ogólnodostępnej dopiero po uzyskaniu stosownej opinii okręgowej rady aptekarskiej. Taka opinię stanowi jedynie jeden z dowodów podlegających ocenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
28.12.2018
CIT Farmacja
Za darmo będzie dostępny lek dla wszystkich chorych na SMA, pojawią się także nowe terapie dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową oraz dla chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca – to tylko niektóre nowości, które przynosi lista leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Pacjent Farmacja
Nowe kompetencje nadzorcze Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ale także rozszerzenie katalogu obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, importową oraz hurtową z powodu wprowadzania tzw. dyrektywy fałszywkowej zawiera projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Farmacja
W każdym miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i w dyspozytorniach medycznych będzie musiał być dostęp do sieci internetowej – to jeden z wymogów, który wprowadza projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2018
Opieka zdrowotna

Pacjenci coraz dłużej czekają na odszkodowania

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Wydłuża się czas trwania procesów o błędy medyczne - w ciągu ostatnich lat już o blisko osiem miesięcy. To przede wszystkim efekt braku biegłych, którzy mają przygotowywać dla sądów ekspertyzy. Do tego wielu z nich woli współpracować z prokuraturą, niż z sądami.
Katarzyna Nowosielska
27.12.2018
Prawo cywilne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

SA: Ocena niezdolności do pracy należy do lekarzy specjalistów

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
W sprawie o ustalenie prawa do renty socjalnej kluczowe znaczenie mają dowody z opinii biegłych lekarskich. Pozwalają one na ustalenie, czy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Jeśli biegli wskazują, że badany może jednak pracować, to uwzględnienie odwołania jest niemożliwe - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Coraz częściej szpital i ubezpieczyciel kończą polubownie spory z pacjentami. Zwłaszcza, jeśli są pewni, że do błędu medycznego doszło z winy personelu medycznego. Przegrana sprawa oznacza dla nich coraz częściej milionowe odszkodowania, a dodatkowo - konieczność pokrycia kosztów wieloletniego procesu.
Katarzyna Nowosielska
24.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Sąd rejonowy oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Uznał, że ten zachowywał się rażąco niedbale. Dłużnik zadłużył się, by spełniać zachcianki jego partnerki. Proces musi zostać powtórzony. Sąd pominął bowiem ważny dowód z opinii specjalisty na okoliczność zaburzeń emocjonalnych dłużnika
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Rynek i konsument
Konstytucja RP gwarantuje obywatelom dostęp świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ale w praktyce nie jest możliwe objęcie wszystkich świadczeń gwarancją finansową - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił wniosek o refundację leku z importu dla chorego dziecka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.12.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Od 1 stycznia 2019 r. zostanie otwartych więcej punktów poradniczych dla wszystkich, którzy oświadczą, że nie stać ich na poradę udzielaną na zasadach rynkowych. Istotne jest zrozumienie specyfiki pracy prawnika-doradcy, który zaangażowany jest w świadczenie bezpłatnej pomocy na rzecz najsłabszych
Katarzyna Julia Kowalska
22.12.2018
Prawnicy Opieka zdrowotna
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Za dwa lata pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej. Nie będą już musieli w ciągu 14 dni dostarczać do placówki oryginału. Nowelizację, która wprowadza zmiany, 20 grudnia podpisał prezydent.
Agnieszka Matłacz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2018
Opieka zdrowotna
Pielęgniarki z Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, które walcząc wiosną tego roku o podwyżki masowo poszły na zwolnienia lekarskie, nie popełniły przestępstwa – uznała lubelska prokuratura umarzając postępowanie karne. Zdaniem prokuratora nie doszło też do zagrożenia dla pacjentów szpitala.
Robert Horbaczewski
21.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2017 r. otrzymał więcej pieniędzy, ale w przypadku jednej trzeciej świadczeń czas oczekiwania się wydłużył. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że w Funduszu są potrzebne zmiany. Trzeba także wyeliminować różnice w wycenie świadczeń miedzy regionami
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2018
Finansowanie zdrowia
Każdy szpital, który ma oddział ratunkowy i należy do tzw. sieci – zgodnie z ustawą o cyberbezpieczeństwie – powinien zostać zakwalifikowany jako operator usług kluczowych. Aż dla 250 lecznic oznacza to nowe wydatki i obowiązki. Będą musiały m.in. stworzyć dokumenty związane z cyberbezpieczeństwem i co dwa lata przeprowadzać specjalistyczne audyty, które mogą kosztować ok. 100 tysięcy złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2018
Opieka zdrowotna
Bez poprawek Senat przyjął zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona osobom bliskim dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego, także wówczas, gdy za życia nie upoważnił ich do wglądu do niej.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski