W ramach uruchamianego program Domowej Opieki Medycznej resort zdrowia wprowadza system zdalnego monitoringu parametrów u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka, których wskażą lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jednym z monitorowanych parametrów będzie poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem za pomocą pulsoksymetrów. 1500 takich urządzeń trafiło już do Małopolski. Będą dystrybuowane przez Pocztę Polską.

- Czy teleporady będą udzielane przez Centrum Kontaktu #DomowaOpiekaMedyczna, czy przez lekarza POZ? Teleporady są udzielane przez Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Lekarz POZ jedynie zapisuje pacjenta do programu DOM - wyjaśnia resort zdrowia w informacji opublikowanej w niedzielę na Twitterze.

Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi. Aby dokonać pomiaru należy wsunąć do jego wnętrza palec. Po zakończeniu pilotażu w Małopolsce monitorowanie parametrów u pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą pulsoksymetrów ma być zastosowane w całym kraju.

Czytaj również: Pulsoksymetry mają monitorować zagrożenie koronawirusem - Polacy rzucili się do sklepów

Jak ma wyglądać opieka nad chorymi na COVID-19?

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID-19 na podstawie informacji o jego stanie zdrowia zebranych podczas wywiadu, będzie kwalifikował go do objęcia programem telemonitoringu. Wówczas pacjent otrzyma dane do logowania w systemie. Informacja o tym, że dana osoba potrzebuje sprzętu do telemonitoringu będzie automatycznie przekazywana do Poczty Polskiej, by listonosz znał adres do przekazania pulsoksymetru.

Jak podała PAP, resort przekonuje, że wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany przez całą dobę przez Infolinię Domowej Opieki Medycznej.

W przypadku obniżenia się parametrów możliwa będzie zdalna konsultacja lekarska. Dodatkowo uruchomiona zostanie infolinia ze wsparciem psychologicznym dla pacjentów.

MZ twierdzi, że wprowadza program telemonitoringu, aby odpowiednio wcześnie wychwytywać grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Zauważono, że zgodnie z opiniami ekspertów medycznych, m.in. z Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEILCHZ), kluczowe znaczenie ma wartość saturacji.

Istotą wdrażanego systemu jest samodzielny pomiar saturacji oraz tętna w domu za pomocą wypożyczonych pulsoksymetrów i pomiar temperatury, które po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie i przesłaniu do centrum monitorowania w zestawieniu z jednorazową oceną ryzyka na podstawie wywiadu medycznego przeprowadzoną przez lekarza POZ, pozwolą wskazać pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji.