Opracowanie stanowi pierwszą odsłonę analizy rynku zamówień publicznych w lecznictwie zamkniętym.

Na potrzeby raportu zostały przeanalizowane dane przetargowe z 1703 postępowań w lecznictwie zamkniętym z pierwszego półrocza 2019 roku i 1596 z I półrocza roku 2020. Pod uwagę brano czynniki takie, jak:

  • wartość rynku przetargowego
  • liczba ogłaszanych przetargów
  • wartość oraz liczba przetargów szpitali, które je przeprowadziły w poszczególnych województwach
  • grupy terapeutyczne leków zamawiane w I półroczu 2019 oraz 2020
 

Stan branży farmaceutycznej w czasie epidemii

Epidemia COVID-19 nie miała znaczącego wpływu na liczbę otwartych i ogłaszanych przetargów w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku.
Z danych na temat liczby szpitali, które przeprowadziły postępowania przetargowe w I półroczu 2019 roku oraz w analogicznym okresie 2020 roku, wynika, że w bieżącym roku 137 jednostek mniej zrealizowało postępowania na produkty lecznicze. Jeśli chodzi o samą liczbę przetargów, w 2020 roku było ich o 53 mniej. W I półroczu 2020 roku już w czasie pandemii COVID-19 - wartość rozstrzygniętych postępowań zwiększyła się o 0,5 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 12 miesięcy wcześniej.

Co pozostało bez zmian?

W I półroczu 2020 roku, podobnie jak miało to miejsce rok wcześniej, ci sami oferenci o największej wartości rozstrzygniętych postępowań netto tworzą „TOP „ - jednakże ich udział w rynku zmniejszył się o 7,46 proc. Najwyższa wartość rozstrzygniętych postępowań na produkty lecznicze w obu okresach wygląda następująco: 1,29 mld w 2019 roku odnotowane w maju vs. 1,30 mld w 2020 roku odnotowane w marcu. Podsumowując: największy pik wartości rozstrzygniętych postępowań na leki dotyczący I półrocza wystąpił o 2 miesiące wcześniej w 2020 roku względem roku 2019.

 


Raport i rekomendacje dla branży

Raport zawiera zalecenie, by oprócz właściwego przygotowania do sezonu grypowego w czasie trwającej pandemii COVID-19 branża odpowiednio zadbała także o pacjentów zmagających się z powikłaniami po koronawirusie, w tym schorzeniami układu sercowo - naczyniowego i oddechowego. Celem farmakoterapii powinno być jak najlepsze zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów i całego polskiego społeczeństwa w dobie epidemii COVID-19. Dlatego kluczowe jest, aby podczas analizy rynku - jako źródło rzetelnej informacji - brać pod uwagę podział grup terapeutycznych wg klasyfikacji ATC, co również obrazuje raport.