Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że chce, by od 1 marca nastąpił wzrost wycen, by w ten sposób istotnie poprawiły się bilanse szpitali, zwłaszcza powiatowych. A prezes NFZ Andrzej Jacyna podał, że planowane są zmiany wycen w internie, chirurgii ogólnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć i nocnej pomocy lekarskiej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Po pierwszym miesiącu 99 proc. aptek i punktów aptecznych w Polsce jest już podłączonych do platformy P1 i może realizować e-recepty. Wystawia je 102 placówki lecznicze z 73 miast w Polsce. Teraz niemal każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, jest rejestrowana w systemie i udostępniana pacjentowi
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Nieświadome kobiety coraz częściej padają ofiarami błędów popełnianych przez pseudospecjalistów medycyny estetycznej podczas powiększania ust lub wypełniania zmarszczek. Coraz więcej takich spraw trafia do kancelarii prawnych, ale nie są to łatwe sprawy, bo sfera ta nie jest dobrze uregulowana prawnie.
Katarzyna Nowosielska
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Osobie niepełnosprawnej przysługuje ulga podatkowa. Możliwość odliczenia wydatków na przewodnika osoby niewidomej wymaga jednak uprawdopodobnienia, że faktycznie zostały one poniesione. Tymczasem w toku sprawy podatniczka nie zdołała wykazać wszystkich deklarowanych wydatków - orzekł WSA w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.02.2019
Opieka zdrowotna
Diagnosta laboratoryjny – powołując się na klauzulę sumienia – będzie mógł odmówić wykonania badania. Zmienić się mają także przepisy, zgodnie z którymi to szpital czy przychodnia będzie musiał poinformować pacjenta, gdzie indziej może uzyskać świadczenie, którego ze względu na sprzeciw sumienia, odmówił lekarz lub pielęgniarka.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
01.02.2019
Zawody medyczne

RPO: Psychicznie chorych leczyć w szpitalach, nie w więzieniach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Osoby w ciężkim stanie choroby psychicznej nie mogą trafiać do jednostek penitencjarnych, skazani chorujący psychicznie, a stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych, którym więzienna służba zdrowia nie może zapewnić właściwych świadczeń lekarskich, powinni otrzymywać obligatoryjnie przerwę w karze i trafiać do zakładu psychiatrycznego
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pacjenci z grup ryzyka mają otrzymywać niskie dawki promieniowana w tomografii komputerowej i dzięki temu szybciej będzie można wykryć niepokojące zmiany. Taki program przesiewowy w raku płuca ma się rozpocząć w tym roku. Będą w nim mogli wziąć udział palacze oraz osoby, którzy rzuciły palenie w ciągu ostatnich 15 lat.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale i przychodnie mają likwidować bariery, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Mogą na ten cel dostać dofinansowanie, a jednocześnie przygotowywanych jest wiele przepisów dotyczących nie tylko likwidacji barier architektonicznych, ale także wprowadzających obowiązek dostępności cyfrowej stron internetowych szpitali.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Trzy poziomy ma mieć nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Opierać się ma na współpracy szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ze specjalistami ochrony zdrowia. Zmiany w psychiatrii dla dzieci i młodzieży są pilnie potrzebne, bo sytuacja jest tragiczna. Są jednak wątpliwości czy poradnie, które już teraz są przepełnione, będą w stanie wziąć na siebie dodatkowe zadania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.01.2019
Opieka zdrowotna
Nie można wymagać, by to podmioty zewnętrzne finansowały funkcjonowanie szpitala. Dlatego nieterminowe przekazywanie pieniędzy przez NFZ, czy też zła gospodarka finansowa nie uzasadnia rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia. W takiej sytuacji nie ma również podstaw, by odstępować od obciążania szpitala kosztami postępowania uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
30.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Najdłużej żyją mężczyźni w Rzeszowie, a najkrócej w Piotrkowie Trybunalskim. Różnica między tymi miastami wynosi aż 7 lat. W przypadku kobiet, najdłużej żyją mieszkanki Białegostoku - ponad 84 lata, a najkrócej Rudy Śląskiej – ok. 78 lat. Polski trzydziestolatek z wyższym wykształceniem będzie żył nawet do 3,5 roku krócej, niż jego rówieśnik z Europy Zachodniej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.01.2019
Opieka zdrowotna
Po raz drugi na posiedzeniu rządu nie został przyjęty projektu ustawy wprowadzającej przepisy wykonujące tzw. dyrektywę tytoniową. Po 20 maja br. każda paczka papierosów powinna mieć unikalny kod, by móc ją skanować i śledzić jej drogę od fabryki do sklepu. Problem polega na tym, że tego systemu nie można wprowadzić bez tego projektu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.01.2019
Opieka zdrowotna
Przepis, w myśl którego w pokojach z łóżkami dla chorych dopuszczalna byłaby się instalacja urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów, przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wymagań, jakie muszą spełnić pomieszczenia, w których wykonuje się działalność leczniczą.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.01.2019
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić od 1 stycznia 2021 r. akredytacje dla zakładów patomorfologii. Ich badania, to podstawa leczenia nowotworów, tymczasem brakuje przestrzegania standardów - m.in. postępowania z próbkami. Problem w tym, że patomorfologów jest za mało i wprowadzenie akredytacji może spowodować, że spadnie liczba wykonywanych badań
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.01.2019
Opieka zdrowotna
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Projekt noweli tzw. ustawy antytytoniowej, który reguluje kary za sprzedaż wyrobów tytoniowych i e-papierosów będzie przedmiotem obrad wtorkowej Rady Ministrów 29 stycznia br. W projekcie doprecyzowano kompetencje inspektora ds. substancji chemicznych w zakresie analizy dokumentacji produkcji papierosów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2019
Rynek i konsument
Lekarze rodzinni skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwiają się nałożeniu na lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązku wystawiania zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.01.2019
Opieka zdrowotna
Naczelna Rada Lekarska wystąpiła do premiera w sprawie kosztów związanych z separatorami amalgamatu. Od początku tego roku obowiązuje przepis, który wymaga od prawie wszystkich gabinetów stomatologicznych zainstalowania urządzenia do usuwania rtęci ze ścieków. Taki sprzęt posiada zaledwie 5 proc. placówek, a musi je kupić ponad 30 tys. praktyk.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.01.2019
Zawody medyczne
Od początku tego roku obowiązuje rozporządzenie, które daje samodzielność tego zawodu. Pojawia się pytanie: jak ma wyglądać dokument medyczny wydawany przez fizjoterapeutę dokument - informacja w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej? Czy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania pieczątki?
Monika Urbaniak
28.01.2019
Zawody medyczne
Kujawsko-pomorskie, pomorskie i podlaskie - dwa z tych trzech województw mają wziąć udział w drugim etapie pilotażu sieci onkologicznej. Nowy model opieki nad chorymi na raka ma być już realizowany w dwóch województwach: świętokrzyskim i dolnośląskim.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.01.2019
Opieka zdrowotna
Po tragedii w Gdańsku zmienić się mają przepisy o kierowaniu na przymusowe leczenie psychiatryczne. Wniosek do sądu będzie mógł złożyć np. dyrektor więzienia wobec każdego skazanego, co do którego będzie mieć wątpliwości, czy nie powinien się leczyć psychiatrycznie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Marcin Czech, wiceminister zdrowia zrezygnował z funkcji podsekretarza stanu z powodów zdrowotnych. Jego dymisję przyjął premier Mateusz Morawiecki. Wiceminister w ostatnim okresie przebywał w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.01.2019
Opieka zdrowotna
W przypadku sportowców zawodowych za nieszczęśliwy wypadek można uznać także stany chorobowe powstające w dłuższym okresie czasu pod wpływem czynnika zewnętrznego. Piłkarz z przepukliną pachwiny otrzyma więc świadczenia wynikające z polisy ubezpieczeniowej – uznał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
Robert Horbaczewski
26.01.2019
Opieka zdrowotna
Radomska uczelnia chce kształcić specjalistów od medycyny alternatywnej. Pomysł skrytykowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Główny Inspektor Sanitarny. Według Jarosława Pinkasa medycyna alternatywna to oksymoron i powinien interweniować resort nauki.
PAP
25.01.2019
23 stycznia 2019 r. minął termin konsultacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – jednego z ważniejszych dokumentów, który będzie kształtował rozwój kraju w nadchodzącej dekadzie. Problemy ochrony zdrowia zostały w nim dostrzeżone na wysokim poziomie ogólności. Przeciwnie do innych działów gospodarki brak natomiast wskazań, jak te problemy należy rozwiązać podkreśla Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.
Robert Mołdach
25.01.2019
Opieka zdrowotna
Na butelkach z alkoholami mają się pojawić etykiety z ostrzeżeniem, że jego spożywanie jest szkodliwe dla kobiet w ciąży i karmiących. Zdaniem senatorów proponujących takie zmiany dzięki temu ma spaść odsetek kobiet, które spożywają alkohol w ciąży. Producenci alkoholu i ich importerzy zastanawiają się jak będą mieli zrealizować ten obowiązek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.01.2019
Opieka zdrowotna
Strona Społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwia się temu, by Agencja Badań Medycznych była finansowana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z projektem na ten cel miało być przeznaczone 0,3 proc. przychodów Funduszu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Opieka zdrowotna
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę lub operację, brak skutecznego leczenia, ale także problemy z dokumentacją medyczną, w której brakowało danych lub informacje były nieczytelne – to najczęstsze problemy, z którymi dzwonili pacjenci na infolinię Rzecznika Prawa Pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Opieka zdrowotna
Europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zdecydowali wczoraj, 23 stycznia 2019 r., o zniesieniu 5-letniego ograniczenia w produkcji na eksport poza UE odpowiedników leków, którym wygasła ochrona patentowa. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez cały Parlament Europejski, krajowe firmy farmaceutyczne będą mogły na równi konkurować na rynkach krajów trzecich z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Farmacja
Zmniejszy się liczba specjalizacji dostępnych po stażu z 77 do 50, a wynagrodzenie rezydentów ma wzrosnąć nawet do 2,75 średniej krajowej. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy, którą przedstawił ministerialny zespół. Według projektu kształceniem podyplomowym miałyby zajmować się okręgowe izby lekarskie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski