W czwartek 2 grudnia 2020 r., w przeddzień dwudniowej sesji specjalnej Zgromadzenia ONZ poświęconej pandemii COVID-19, Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical Association), którego członkiem jest polska Naczelna Izba Lekarska, zaapelowało o ustanowienie odpowiedniej kompensacji dla lekarzy, którzy zachorowali na COVID-19.

Przewodniczący WMA dr David Barbe podkreślił, że niezbędnym jest, aby COVID-19 uznano za chorobę zawodową, a także, aby zapewniono lekarzom oraz innym pracownikom medycznym, którzy zachorowali na COVID-19, całościowe i pełne pokrycie utraconych dochodów, kosztów leczenia i rehabilitacji oraz opieki nad osobami pozostającymi na ich utrzymaniu w przypadku śmierci.

Czytaj: Medycy będą walczyć o rekompensaty za zarażenie koronawirusem>>
 

Polskie Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy