Rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, zapewnia, że  nie było decyzji Ministerstwa Zdrowia, aby zamrażać jakiekolwiek inne świadczenia zdrowotne, które nie wiążą się z COVID-19.  Większość sił została jednak skierowana na walkę z pandemią i ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, usługi w szpitalach i POZ zostały ograniczone. Jak podkreślił Andrusiewicz, teraz rolą MZ jest odmrozić te świadczenia, ponieważ nie może być tak, że skupiamy się jedynie na pandemii COVID-19, a w innych dziedzinach medycyny będzie dochodziło do zwiększonych zachorowań. Rzecznik dodał, że w perspektywie najbliższych tygodni MZ myśli o odmrażaniu części łóżek w szpitalach standardowych dla pacjentów niecovidowych. Jak? Przez uruchamianie szpitali tymczasowych, co widać na przykładzie województwa śląskiego.

 

Szpital tymczasowy w Katowicach już działa 

Proces odmrażania tzw. łóżek covidowych trwa już np. w placówkach szpitalnych województwa śląskiego (m.in. szpital w Zabrzu i Katowicach). Działanie to ma związek z otwarciem szpitala tymczasowego uruchomionego w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (MCK) - placówka ta jest zaplanowana na 500 miejsc, w tym 100 w standardzie oddziału intensywnej opieki medycznej. W chwili obecnej uruchomiony tam został moduł obejmujący 140 łóżek planowych oraz 20 respiratorowych. Dotąd skierowano tam 7 pacjentów wymagających terapii tlenowej. O kierowaniu pacjentów do szpitala w MCK decyduje koordynator katowickiego szpitala MSWiA, sprawujący patronat medyczny nad placówką. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby kierowania tam pacjentów z dalszych terenów województwa śląskiego.

Więcej łóżek dla pacjentów niecovidowych

Jednocześnie wojewoda śląski informuje wybrane szpitale, które miały przygotować kolejne miejsca covidowe, że obecnie nie ma takiej potrzeby. Jak podaje rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, zgodnie z decyzją MZ, m.in. 23 takie łóżka II poziomu mogą zostać zwolnione w szpitalu specjalistycznym w Zabrzu; 24 łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19 nie muszą też powstawać w szpitalu bonifratrów w Katowicach.

Kolejne łóżka covidowe nie muszą się na razie otwierać w szpitalach w Tarnowskich Górach, Kłobucku, katowickich Murckach, Wodzisławiu Śląskim oraz w tyskim szpitalu Megrez. Placówki te są zwalniane z wykonywania dotychczasowych decyzji wojewody śląskiego w tym zakresie.

Obecnie nie ma potrzeby, by pracowały także dwa pozostałe szpitale tymczasowe przewidziane dla regionu. Jeden z nich, na 144 miejsca, utworzony w hali dawnego terminalu cargo na terenie lotniska w Pyrzowicach. Prace nad utworzeniem trzeciego szpitala - w ustrońskim sanatorium Równica - czasowo wstrzymano na etapie projektowym.