Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL), które tworzą: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów, Porozumienie Chirurgów SKALPEL. Podczas wspólnej konferencji prasowej, w środę 9 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich zaprezentowali tzw. Dziewiątkę POL-u.

Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, w związku z narastającymi od lat zaniedbaniami w ochronie zdrowia, które uwypukliła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, największe organizacje lekarskie postanowiły wspólnie zabrać głos. 

Czytaj: Pandemia nie rozwiązuje problemów finansowych szpitali, a abolicji nie będzie>>
 

Były zaniedbania, jest katastrofa

Zdaniem organizacji, obecny system się załamał, grozi nam katastrofa nie z powodu COVID-19, ale braków w dostępności do poszczególnych szczebli ochrony zdrowia, które są wynikiem oszczędzania na zdrowiu Polaków. - Winą za wady systemu jest obarczany lekarz, a nie organizatorzy ochrony zdrowia – MZ, NFZ i politycy tworzący złe prawo wbrew opiniom ekspertów - czytamy w stanowisku.

Według jego autorów, dotychczasowe postulaty środowiska są ignorowane, lekarze nie mają wsparcia, są zlekceważeni i oszukani. Polityka zdrowotna jest prowadzona w sposób chaotyczny, brak w niej spójności, jest tylko gaszenie pożarów. Podejmowane są decyzje zagrażające bezpieczeństwu pacjentów. Podważa się zaufanie do lekarzy. 

Przedstawiciele POL zaprezentowali największe bolączki ochrony zdrowia, których nie dostrzegają decydenci. Przedstawiono też postulaty, którymi w najbliższym czasie powinien zająć się Minister Zdrowia, nazwane Dziewiątką POL-u. Jej najważniejsze tezy to:

  1. Zagwarantujcie wszystkim medykom środki do leczenia i ochrony niezależnie od typu placówki.
  2. Zagwarantujcie ubezpieczenia personelu medycznego na wypadek trwałej choroby nabytej w trakcie udzielania świadczeń lub śmierci.
  3. Zagwarantujcie bezpieczeństwo prawne lekarzom zgłaszającym powikłania a pacjentom szybką ścieżkę naprawy szkody.
  4. Zagwarantujcie przejrzyste i jednoznaczne zasady wynagradzania.
  5. Nie każcie nam określać i odpowiadać za wysokość refundacji wypisywanego leku.
  6. Zagwarantujcie wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB nie wliczając w to wydatków związanych z epidemią już w 2021 r.
  7. Ograniczcie biurokrację.
  8. Zagwarantujcie klarowny proces rekrutacji na specjalizację i kierowania na rezydenturę oraz jasno określony przebieg szkolenia.
  9. Zmieńcie organizację systemu opieki zdrowotnej oraz procedury organizacyjne w COVID-19.