Od czterech lat wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,  mogą otrzymać część leków bezpłatnie. Specjalną receptę „S” może im jednak wystawić tylko ich lekarz rodzinny, a takich uprawnień nie mają specjaliści w ambulatoriach i szpitalach. Rozwiązanie było krytykowane od samego początku, ale najdotkliwiej seniorzy odczuli ten problem w dobie pandemii. Dostęp do specjalistów jest teraz bardzo utrudniony – pacjenci, którym  mimo to uda się dostać np. do  kardiologa czy ortopedy, są rozczarowani, bo za wypisane przez nich leki, muszą płacić, choć przysługują im one za darmo. Żeby skorzystać z nich bezpłatnie, musieliby się zapisać na dodatkową wizytę  u lekarza rodzinnego, co w dobie pandemii jest prawie niewykonalne.

Sprawdź w LEX: Czy po 1.01.2021 r. lekarze specjaliści będą zobowiązani do przepisywania leków w ramach programu 75+? >

 

Przepisy są, systemu brak

Od lipca 2020 r. miało się to zmienić, bo przepisy tzw. ustawy o  wdrażaniu e-zdrowia przewidywały, że także specjaliści uzyskają uprawnienie do przepisywania bezpłatnych recept 75 plus. Ostatecznie jednak niewiele z tego wyszło. Mimo, że przepisy weszły w lipcu w życie, to zabrakło specjalnej funkcjonalności w systemie e-zdrowia ( Platforma P1), który miała umożliwiać lekarzom sprawdzenie czy pacjentowi tych samych leków z uprawnieniem “S” nie przepisał ktoś inny. Okazało się wówczas, że komercyjni dostawcy oprogramowania dla przychodni i szpitali nie zdążyli dostosować swoich aplikacji do nowego rozwiązania.

Czytaj w LEX: Jak wystawić i zrealizować receptę dla pacjenta 75+? >

Ministerstwo Zdrowia musiało więc już dwukrotnie wydać komunikat o przesunięciu terminu wejścia w życie tej zmiany. Zgodnie z ostatnim komunikatem szpitale i przychodnie mają czas na wdrożenie nowej funkcjonalności do 31  grudnia.  Choć ta data zbliża się wielkimi krokami, to nie ma pewności, że kolejny termin zostanie dotrzymany. - Obawiamy się, że temat został odłożony na półkę i nic się w tej sprawie nie dzieje, a przecież na te zmiany czekają pacjenci. Tymczasem nikt tym nie zarządza, nikt nie wymusza  wdrożenia  tej funkcjonalności na przychodniach, szpitalach i i dostawcach oprogramowania. Ta sprawa powinna być priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia, ale obawiam się, że przegra z pandemią – uważa Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My pacjenci, która wraz z 20 innymi organizacjami pacjenckimi zaapelowała ostatnio do ministra zdrowia o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.

Sprawdź w LEX: Czy felczerzy są uprawnieni do wystawiania recept "S"? >

Problem szpitali i dostawców oprogramowania

Ministerstwo Zdrowia nie widzi już jednak problemu. Poinformowało Prawo.pl, że po stronie systemu e-Zdrowie wszelkie prace zostały zakończone i funkcjonalność, która będzie umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia została udostępniona dostawcom oprogramowania. - Wobec powyższego dostawcy mogą implementować rozwiązanie po swojej stronie - pisze resort.

Z uzyskanych przez Centrum e-Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia informacji wynika, że część dostawców już udostępniła rozwiązanie, a część jest w trakcie prac. Dokładnych danych jednak brak.  – To jest już w tej chwili problem nie tyle Platformy P1, lecz dostawców oprogramowania do gabinetów i szpitali. Lekarze pracują na różnych aplikacjach, a z jeszcze innych korzystają specjaliści w szpitalach. Pewne prace trwają, ale nawet, jeśli niektóre systemy gabinetowe zostały już podłączone, a nie działają, to tak, jakby ich nie było. Nie mamy wiedzy, do jakiego stopnia te wszystkie systemy są już dostosowane – podkreśla Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia >

Eksperci najbardziej obawiają się o to, że z dostosowaniem swoich systemów nie zdążą szpitale.  – Dla ich dyrektorów w czasie pandemii to nie jest priorytetowa sprawa, a to oznacza, że część podmiotów nie będzie gotowa na koniec grudnia - dodaje Krzysztof Marcin Zakrzewski, dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego  Warszawa-Ochota. To po Nowym Roku może spowodować całkowity paraliż wystawiania recept dla seniorów.

Problem systemowy uderzy w starszych pacjentów

- Gdyby nowe zasady miały wejść w życie 1 stycznia, to w tym momencie wszyscy lekarze muszą najpierw zajrzeć do Platformy P1, zanim wystawią receptę dla seniora, więc jeżeli nie ma funkcjonalności i nie ma dostępu, to nie wystawi jej nikt, także lekarz POZ. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że kto nie ma funkcjonalności, nie ma dostępu – ostrzega  Tomasz Zieliński.

Czy to oznacza, że termin na wdrożenie tych zmian będzie musiał zostać po raz kolejny przesunięty i 1 stycznia wszystko zostanie po staremu? Zadaliśmy to pytanie w Ministerstwie Zdrowia i Centrum e-Zdrowia, ale z obu instytucji nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.