O pilną nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych apelowała Koalicja Izb Handlowych dla Zdrowia. Obecnie  - jak podkreśla Koalicja - pacjenci 75+ mają utrudnioną możliwość korzystania z przysługujących im praw.  Chodzi o dostęp do bezpłatnych leków. Seniorzy, którzy leczą się u specjalistów, a nie obsługują IKP, napotykają na problemy.

 

Lekarz POZ automatycznie uzyskuje dostęp do historii wystawionych recept i uprawnień pacjenta, natomiast według przepisów, aby lekarz specjalista AOS przepisał receptę seniorowi, ten musi wcześniej aktywować swoje Internetowe Konto Pacjenta i upoważnić w nim lekarza do wglądu w historię choroby i weryfikację uprawnień. - Niestety dla wielu seniorów, ze względu na ograniczenia techniczne, ten wymóg jest niewykonalny - wymienia argumenty w interpelacji poselskiej Mirosław Suchoń (KO).

Czytaj w LEX: Recepty pro auctore i pro familiae >>>

Czytaj w LEX: Zasady wystawiania recepty kontynuowanej >>>

Specjaliści mają otrzymać dostęp do recept seniorów bez ich zgody

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiada, że prawo zostanie zmienione. Proces wystawiania recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia, ma zostać usprawniony. Przygotowana propozycja zmian dotyczy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na czym polega? Osoby uprawnione do wystawiania recept dla pacjentów 75+ mają otrzymać prawo do do automatycznego dostępu do danych osobowych lub  jednostkowych danych medycznych dotyczących ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, analogicznie jak w przypadku lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Czytaj także na Prawo.pl: Będą roszady w finansowaniu ochrony zdrowia >

Czytaj w LEX: Jak wystawić i zrealizować receptę dla pacjenta 75+? - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

Innymi słowy: lekarze wystawiający recepty osobom 75 plus nie będą potrzebowali uzyskania zgody pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego), aby otrzymać dostęp do tych danych. 

Kontrowersyjna propozycja

Choć zmiany mają dokonać się w trosce o dobro pacjentów-seniorów, są też głosy krytykujące to rozwiązanie.

- Lekarze wystawiający leki pacjentom 75 plus, będą mogli bez upoważnienia pacjentów wejść na ich konto i zobaczyć wszystkie dane z recept.  Lekarz powinien mieć prawo do wglądu w historię choroby pacjenta, ale tylko wówczas, gdy pacjent go do tego upoważni. Obecnie lekarze POZ mają dostęp do tych danych, co było przedmiotem dyskusji. Teraz resort zdrowia robi kolejny wyłom. Pytanie, czy rozszerzenie uprawnień nie będzie postępować? Informacja o tym, kto jakie leki zażywa jest chroniona, są to dane poufne - podkreśla Andrzej Cisło, były wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pytanie: winić należy pacjenta, który ma problem z korzystaniem z systemu informatycznego, czy raczej system, który nie został prawidłowo wdrożony, skoro wyklucza z korzystania z niego znaczącą grupę osób?

- Recepta też jest zdarzeniem medycznym. Jeśli zdejmuje się ochronę z dostępu do tych danych w wyniku pewnej desperacji, to oznacza, że nie stworzono sprawnego systemu uwierzytelniania - komentuje Andrzej Cisło. 

Sprawdź odpowiedź eksperta z LEX: Kto ma uprawnienie do wystawienia recepty dla pacjenta 75+? >>>

 

 

Wykluczenie cyfrowe seniorów - lekarz ma związane ręce

Przypomnijmy, że pacjent może wyrazić zgodę na dostęp do danych za pomocą IKP, np. przez aplikację mojeIKP. W IKP w sekcji „Uprawnienia” może udostępnić swoje dane medyczne, w tym e-recepty bezterminowo lub na określony czas określonemu lekarzowi. Wówczas lekarz tylko sprawdza recepty danego pacjenta i wystawia mu swoją. Gdy pacjent jednak nie udostępnił swojej dokumentacji, lekarz specjalista może o to poprosić. 

Czytaj także na Prawo.pl: Rząd nie spieszy się ze zmianami w receptach 75 plus, tracą pacjenci >

Wciąż to jednak pacjent musi obsłużyć swoje Internetowe Konto Pacjenta. Jeśli nie potrafi tego zrobić, lekarz specjalista ma związane ręce. 

Sprawdź w LEX: Zasady wydawania bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom 75+ >>>

Bowiem zgodnie z art. 43a ust. 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarz przed wystawieniem recepty seniorowi ma obowiązek weryfikacji w systemie informatycznym (SIM)  ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy , leków biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla danego pacjenta. 

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zaznacza, że projekt, który rozszerza dostęp do danych pacjentów-seniorów, planowo powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2022 r.