Ruszyła kolejna akcja informacyjna mająca przypomnieć społeczeństwu zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii COVID-19. Do aptek w całej Polsce trafią plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Można się z nich dowiedzieć, jak zachować się, gdy zauważy się u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu bądź smaku, a także, co należy zrobić, by zapobiec infekcji, albo ją zwalczyć. Na plakatach znalazła się ponadto informacja przypominająca zasadę DDMA+W i jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

 

DDMA+W - co to jest

D jak dystans oznacza  konieczność zachowanie przynajmniej 1,5 m odległości od innych osób. D jak dezynfekcja to mycie rąk wodą z mydłem albo ich dezynfekcja płynem na bazie alkoholu (min. 60 proc.), ale także czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, których często dotykamy. jak maseczka - tej zasady chyba już nie trzeba tłumaczyć, oznacza obowiązek zasłanianie ust i nosa maseczką, szalikiem lub przyłbicą w przestrzeni publicznej. jak Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest to bezpłatna aplikacja STOP COVID ProteGO Safe, za pomocą której można otrzymać informację o bliskim kontakcie z osobą chorą. jak wietrzenie, to zapewnienie dostępu świeżego powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, w których spędzamy dużo czasu, zarówno w domu, jak i w pracy. Przede wszystkim jednak plakat informuje o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), na którym można sprawdzić wynik testu na koronawirusa, a także informację, czy i ewentualnie jak długo jest się objętym kwarantanną lub izolacją domową.

Farmaceuci pomogą w uświadamianiu pacjentów

Jak mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, walka z pandemią COVID-19 wymaga od każdego świadomego podstępowania prozdrowotnego, a także poczucia społecznej odpowiedzialności. - Włączenie farmaceutów w akcję informacyjną jest kolejnym ważnym krokiem propagującym prawidłowe postawy w czasie wzmożonego rygoru sanitarno -epidemiologicznego. Swobodny dostęp do aptek dla pacjentów sprawia, że wspólna akcja informacyjna ma szansę na dotarcie do szerokiego grona odbiorców - podkreśla.

Wspólne działanie to podstawa w walce z COVID-19

W opinii ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, przypomniała, że najlepszym sposobem na pokonanie pandemii jest wspólne działanie. Odpowiedzialność, jak i przestrzeganie podstawowych zasad, są niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo. - Tylko wspólnie możemy uporać się z epidemią – mówi minister zdrowia o akcji informacyjnej MZ i NIA.

Plakaty są dystrybuowane przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostępne są także do samodzielnego pobrania z rządowej strony  internetowej o koronowirusie, centrali oraz Oddziałów Wojewódzkich NFZ.