Narodowy Fundusz Zdrowia 4 grudnia uruchomił nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zgłaszać się mogę placówki medyczne, ale też praktyki indywidualne, w szczególności te, które mają już podpisaną umowę z NFZ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. W piątek o północy nabór zostanie zamknięty.

Czytaj też: Covid-19 - minister rozszerza listę uprawnionych do wykonywania szczepień >

By zostać zakwalifikowanym, trzeba jednak spełniać kryteria określone przez Fundusz. Jednym z nich jest podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia. To dzięki niej możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia. Elektroniczne deklaracje można przesyłać tylko do 11 grudnia. Ich rozpatrywanie zakończy się 17 grudnia.  Placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie i zostaną dołączone do programu. Znajdą się także na wykazach prowadzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich funduszu. Czy będzie im się to opłacać? 

 

Zasady wynagradzania szczepień

Fundusz rozliczy szczepienie tylko po zaszczepieniu i wypełnieniu karty szczepienia. Wynagrodzenie przysługuje za każde szczepienie zakwalifikowane do programu wykonane. Jego wysokość jest zróżnicowana i wynosi:

  • 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta;
  • 68,15 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie;
  • 95,70 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta;
  • 73,19 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem

Wykonane szczepienie musi być potwierdzone w karcie szczepienia. Adam Niedzielski wskazuje, że wycena została przygotowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. -  Ważnym punktem odniesienia były ceny rynkowe - mówi Niedzielski. - Chcieliśmy zaproponować taką wycenę, która z punktu widzenia systemu publicznego będzie nie mniej konkurencyjna niż to, co lekarze otrzymują na rynku za wykonanie podobnej usługi. Mam nadzieję, że to będzie element, który w znacznym stopniu zmotywuje do zgłaszania dużej liczby zespołów, do organizowania szczepień w sposób masowy. Dla porównania  szczepienie na grypę zostało wycenione na ok. 17 zł - mówił minister.

Jakie warunki musi spełniać placówka

Zgodnie z ogłoszeniem NFZ o naborze (zaktualizowanym 10.12.2020), placówki, które mogą zgłosić się do programu, muszą spełnić kilka podstawowych warunków formalnych,  a także dotyczących organizacji szczepień, personelu i wyposażania placówki. Przede wszystkim podmiot musi posiadać lub zadeklarować, że dysponowanie, na dzień 28 grudnia 2020 r., potencjałem osobowym i lokalowym do utworzenia zespołów szczepiących oraz podłączeniem do platformy P1.

Wymagania organizacyjne:

  • prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się minimalnej liczby dni prowadzenia szczepień; Czytaj więcej: NFZ rezygnuje z części wymagań wobec wykonawców szczepień >
  • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/ pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień);
  • opcjonalnie – prowadzenie szczepień obejmujących organizację transportu z miejsca zamieszkania/ pobytu i odwiezienie po szczepieniu osób, którym stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień;
  • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;
  • organizacja procesu szczepienia powinna uwzględniać separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów, co może być realizowane poprzez wyodrębnienie lokalu i ciągów komunikacyjnych lub rozdzielenie harmonogramów przyjęć;
  • wykorzystanie systemu informatycznego udostępnionego przez CEZ do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek – wymagany jest dostęp do komputera z dostępem do internetu.

Każdy zespół szczepiący musi składać się z: lekarza lub felczera, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej bądź osoby wykonującej inny zawód medyczny, która posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. O zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia i jego zaszczepienia decyduje lekarz.