Czytaj: TK: Aborcja eugeniczna sprzeczna z konstytucją>>

Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br., w którym uznał on, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, jest sprzeczny z konstytucją. Chodzi o artykuł 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Wyrok nie został dotychczas opublikowany w Dzienniku ustaw, chociaż Rządowe Centrum Legislacji zapowiadało jego ogłoszenie najpóźniej 2 listopada. 

Czytaj: Wyższa konieczność nie pozwala rządowi na ogłoszenie wyroku TK>>

 

Fundacja postanowiła sprawdzić jak wygląda w tym zakresie sytuacja w szpitalach w całej Polsce. Z otrzymanych dotychczas odpowiedzi wynika, że np. szpital w Świdniku oraz Miejski Szpital Zespolony im. M. Kopernika w Olsztynie deklarują brak możliwości wykonywania zabiegów przerwania ciąży ze względów embriopatologicznych w związku z decyzją TK. Do Fundacji cały czas spływają odpowiedzi placówek medycznych na pytania o zakres udzielanych świadczeń, dlatego lista tych szpitali może ulec wydłużeniu. Szczegółowe opracowanie zebranych informacji na temat dostępności do zabiegów przerwania ciąży Fundacja zamierza przedstawić w późniejszym terminie.

Przepis nadal obowiązuje

- W chwili obecnej nie doszło do zmian stanu prawnego i nadal obowiązuje przepis pozwalający na przerwanie cięży ze względów embriopatologicznych. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby ze względu na nieopublikowaną decyzję TK powstrzymywać się od przeprowadzania aborcji. Pacjentki nadal mają prawo do skorzystania świadczeń medycznych, a szpitale powinny zapewnić kobietom możliwość ich przeprowadzenia. Fundacja deklaruje gotowość udzielania pomocy prawej kobietom, które otrzymają w takiej sytuacji odmowę wykonania zabiegu – mówi adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

W pismach przekazanych szpitalom Fundacja Helsińska podkreśliła, że wobec braku publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw, to zakwestionowany przez Trybunał przepis ustawy o planowaniu rodziny o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zachował swoją moc i może, a nawet powinien, być dalej stosowany, gdyż nadal jest częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Zgodnie z Konstytucją wejście w życie orzeczenia TK i utrata mocy obowiązującej przepisu następuje z chwilą oficjalnego opublikowania orzeczenia, a nie jego ogłoszenia na sali rozpraw.