Chodzi o rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. W poniedziałek wieczorem zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 2174.

Szczepienia i badania bez podatku

Wynika z niego, że zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęte są nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Podatku nie trzeba płacić od świadczeń obejmujących koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Z rozporządzenia wynika, że jeżeli szczepienie wchodzi w skład pakietu usług medycznych o szerszym zakresie niż wskazany wyżej, zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyło tylko wartości świadczenia do wysokości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym.

Zobacz również: Szczepienia przeciwko grypie bez podatku dochodowego >>

Ważna data szczepienia

Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.

Nowe rozwiązanie jest skierowane w szczególności do pracowników i zleceniobiorców.

Jak tłumaczy MF, wejście w życie rozporządzenia spowoduje, że od otrzymanego świadczenia nie będzie pobierany podatek dochodowy (w tym przez płatników tego podatku), a podatek wcześniej pobrany zostanie podatnikowi zwrócony.