Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty wprowadza projekt rozporządzenia ministra finansów. Jest dobra wiadomość dla lekarzy, dentystów i pielęgniarek oraz położnych. Dla nich koszty ubezpieczeń nie powinny ulec zmianie, bo dla tych grup nie wzrośnie wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Zawody medyczne
Profil zaufany ma już ponad 2,6 mln osób. Osoby te mogą korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, na którym znajdują się np. informacje o wystawionych e-receptach i kosztach leczenia w ramach NFZ.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Opieka zdrowotna
Coraz więcej młodych osób zmaga się z depresją. Zdarza się, że nie uzyskują pomocy na czas, bo złość, smutek i wybuchy agresji składane są na karb nastoletniego buntu. Od tego rodzaju błędów i ich czasem tragicznych skutków, ustrzec ma kolejna edycja kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Szpital, który ma oddział ratunkowy i należy do tzw. sieci – zgodnie z ustawą o cyberbezpieczeństwie – powinien zostać zakwalifikowany jako operator usług kluczowych. To dla placówek oznacza nowe wydatki i obowiązki związane z tym, że będą musiały np.: stworzyć dokumenty związane z cyberbezpieczeństwem i co dwa lata przeprowadzać specjalistyczne audyty.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Opieka zdrowotna
Dopiero 19 lutego br. Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie siedmiu oskarżonych o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej lekarzy i znanych adwokatów. Chodziło o uniknięcie lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Obrońcami w tej sprawie jest 10 wybitnych prawników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.02.2019
Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne
Od lipca tego roku lek do domu niepełnosprawnego pacjenta będzie mógł dowieźć farmaceuta lub kurier. Nowelizacja prawa farmaceutycznego ma umożliwić taką formę sprzedaży produktów leczniczych, jednak nie wszystkich leków będzie to dotyczyć.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.02.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
300 tys. złotych kary za uporczywe nieprzekazywanie dokumentów, będą możliwe kontrole bez zapowiedzi, a za wywóz brakujących leków zagranicę będzie grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat – takie zmiany zakłada nowelizacja prawa farmaceutycznego. Właściciele aptek oraz hurtowni farmaceutycznych podkreślają, że przepisy są zbyt restrykcyjne i nieprecyzyjne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.02.2019
Opieka zdrowotna
Obowiązujące od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli tzw. RODO, nakłada ono na placówki medyczne przetwarzające wrażliwe dane pacjentów dodatkowe obowiązki. Ale daje także szereg nowych praw pacjentom. Piotr Najbuk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zapowiada, że w tym roku ma ruszyć ogólnopolska kampania “RODO dla pacjenta”
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.02.2019
Opieka zdrowotna RODO
Od lutego zaczną działać studia licencjackie na kierunku pielęgniarskim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a od jesieni tego roku uczelnia ma zacząć także kształcić lekarzy. Resort zdrowia podał, że kolejne uczelnie chcą uczyć pielęgniarki. Jednak to ciągle mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.02.2019
Zawody medyczne
W ubiegłym roku operatorzy numeru 112 przyjęli ponad 20 mln zgłoszeń, z czego ponad 40 proc. była niezasadna. Niestety nadal często na numer alarmowy dzwonią ludzie, bo szukają... numeru telefonu do pizzerii, albo bo piesek coś zjadł i źle się czuje. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.02.2019
Opieka zdrowotna
Dziecko, które ma komplet szczepień ma dostać więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola - to pomysł na nowelizację Prawa Oświatowego. Zaczęła się zbiórka podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej takie kryterium. Podpisów jest ok. 25 tys. do 6 maja trzeba zebrać 100 tys., żeby projektem zajął się Sejm.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.02.2019
Opieka zdrowotna
Od 2005 roku walczymy o powstanie Breast Cancer Unit. Dzisiejsza propozycja resortu zdrowia odpowiada na potrzeby pacjentów, ale z jednym minusem. Zaplanowano za mało, bo tylko 50 takich ośrodków – pisze Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” i prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
Krystyna Wechmann
11.02.2019
Opieka zdrowotna
Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Dotyczy to prawie wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza na receptę. W aptekach i szpitalach musiały się pojawić czytniki, by skanować te kody.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.02.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Środowisko lekarskie zastanawia się nad zmianą treści przysięgi Hipokratesa. W nowym brzmieniu miałaby ona zobligować medyków do dbania nie tylko o zdrowie pacjentów, ale i ich własne. Dbałość o własne zdrowie i dobre samopoczucie mają zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie.
Katarzyna Nowosielska
09.02.2019
Prawo pracy Zawody medyczne
Lekarz nie musi na skierowaniu wskazywać zabiegów jakie winny być zrealizowane w ramach terapii, bo fizjoterapeuta zyskał prawo do samodzielnego planowania terapii w oparciu o diagnozę lekarską i badanie fizjoterapeutyczne. Teraz pojawił się projekt, który umożliwi fizjoterapeutom wpisywanie praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
08.02.2019
Zawody medyczne
Nikt nie kwestionuje celowości nadania kontrolerom NFZ koniecznych uprawnień. Jednak rozwiązanie postulowane przez rząd nakazuje zastanowić się, czy środki zostały dobrane proporcjonalnie do celów, bo kontrolerzy będą mogli mogą wszcząć kontrolę nie informując przez 3 dni o jej zakresie i nie pouczając o prawach osób kontrolowanych - pisze Robert Mołdach, z Instytutu Zdrowia i Demokracji. 
Robert Mołdach
08.02.2019
Opieka zdrowotna
Projekt rozporządzenia, które wprowadzi tzw. poradę pielęgniarską, trafi niebawem do konsultacji publicznych. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała w czwartek, że rozporządzenie jest już po uzgodnieniach wewnątrzresortowych i niebawem ujrzy światło dzienne.
Agnieszka Matłacz
07.02.2019
Opieka zdrowotna
Prawo nie przewiduje kar dotyczących bezpośrednio niewykonywania obowiązków związanych ze stosowaniem dyrektywy fałszywkowej – podkreśla Naczelna Rada Aptekarska. Firmy alarmują, że apteki są gotowe, ale nie działa sprawnie platforma umożliwiająca weryfikację i wycofywanie z apteki potencjalnie sfałszowanych produktów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.02.2019
Farmacja
Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedział, że za kilka miesięcy zaczną kontrolować minimalne normy zatrudnienia dla pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 stycznia br. Prezes podał także, że – dzięki planowanym zmianom w prawie – kontroli w lecznicach będzie więcej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.02.2019
Zawody medyczne
Do 100 tys. zł kary ma grozić za nieprzekazanie próbki papierosów do laboratorium kontrolującego składniki dymu, a 3,50 zł ma kosztować tysiąc kodów na paczki. Bez tego po 20 maja br. nie będzie można sprzedawać papierosów. Producenci narzekają, że stawki za kody są dwa razy wyższe niż sugerowała KE.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.02.2019
Opieka zdrowotna
W sobotę 9 lutego mija termin wdrożenia tzw. dyrektywy fałszywkowej i od tego dnia wszystkie leki muszą mieć specjalne kody, a apteki czytniki, by je odczytać. Firmy alarmują, że apteki są gotowe, ale na trzy dni przed godziną „zero” 30 proc. z nich nadal nie uzyskało dostępu do platformy umożliwiającej weryfikację i wycofywanie z apteki potencjalnie sfałszowanych produktów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.02.2019
Farmacja

ZUS: Wystawiono już ponad 5 mln elektronicznych zwolnień

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Większość lekarzy wystawia już zwolnienia w formie elektronicznej. Od 1 grudnia ubiegłego roku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko 28 tys. papierowych zaświadczeń, stanowi to niecałe 0,6 procent wszystkich zwolnień - poinformował w środę rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
Paweł Żebrowski
06.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, sfinansuje utworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” otrzyma na ten cel ponad 37 mln zł. To pozwoli wybudować i w pełni wyposażyć nowoczesną placówkę w Warszawie
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.02.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale będą mogły podzielić się dyżurami. Tak, by codziennie nie wszystkie musiały mieć w pełnej gotowości zespołu na bloku operacyjnym. By poprawić obsługę w szpitalnych oddziałach ratunkowych mają być wprowadzone także jednolite zasady segregacji pacjentów oraz numerki – takie jak na poczcie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
W Narodowym Funduszu Zdrowia zostanie utworzony korpus kontrolerski, a uprawnienia kontrolne zostaną skupione w ręku prezesa Funduszu. Planowane zmiany zakładają także uproszczenie i przyspieszenie procedur kontrolnych poprzez ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do jednego dokumentu - wystąpienia pokontrolnego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych. Takie zmiany zakładają przepisy, które we wtorek w końcu zostały przyjęte przez rząd. Z niecierpliwością czeka na nie branża tytoniowa, bo bez takich oznaczeń nie będzie można sprzedać żadnej nowej paczki papierosów po 20 maja br.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Blisko 3 tysiące łóżek w ciągu ostatniego miesiąca zostało zlikwidowanych w polskich szpitalach – podał resort zdrowia. Redukcje związane są z wprowadzeniem minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek. Najwięcej od 600 do 300 miejsc ubyło na oddziałach internistycznych, chirurgii, pediatrii oraz ginekologii i położnictwie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Dyrektor szpitala w Czerwonej Górze Youssef Sleiman podał, że udział w krajowej sieci onkologicznej oznaczałoby, że lekarze torakochirurdzy i pulmonolodzy zatrudnieni w ich placówce, mający wieloletnie doświadczenie w leczeniu raka płuca musieliby wykonywać polecenia mniej doświadczonego w takim leczeniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii bądź Szpitala w Starachowicach
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
Europejski Trybunał Praw Człowieka ma zdecydować, czy dziecko urodzone przez surogatkę ma w aktach mieć wpis "matka nieznana" czy nazwisko kobiety je wychowującej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która złożyła do pytania francuskiego sądu swoją opinię prawną uważa, że powinna być stosowana ta druga zasada. Także w Polsce.
Krzysztof Sobczak
05.02.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Za wprowadzenie na rynek nowego suplementu producent będzie musiał zapłacić. Wymagane będzie podanie dokładnego składu takiego preparatu i wyraźne oznaczenie na opakowaniu, że to suplement, by odróżniał się od leków. Planowane są też wysokie kary za wprowadzanie pacjentów w błąd w reklamie - np. gdy aktor, udając lekarza, sugeruje, że tego rodzaju specyfik leczy, a to nieprawda - dowiedziało się Prawo.pl. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.02.2019
Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski