Wolters Kluwer Polska uruchomił właśnie LEX Alert Koronawirus - bogatą bazę aktów prawnych, aktualizowanych artykułów, komentarzy, procedur, odpowiedzi i wzorów, które pomogą dostosować działalność do nowej rzeczywistości. Jest ona całkowicie bezpłatna i otwarta dla wszystkich! Znajdą w niej Państwo zarówno artykuły tworzone na Prawo.pl, jak i praktyczne informacje wchodzące w skład systemu informacji prawnej LEX.

Trudno znaleźć branżę czy dziedzinę prawa, których nie dotknęłyby zmiany prawa w związku z koronawirusem. Ostatnie tygodnie to niezwykle trudny czas m.in. dla ochrony zdrowia, firm, wymiaru sprawiedliwości, samorządów, szkół i zwykłych obywateli. Epidemia zmusiła niemal wszystkich do przeorganizowania swojej dotychczasowej działalności. W wielu miejscach przejście na zdalną pracę nie jest w ogóle możliwe, a firmy mają problemy z utrzymaniem płynności. Dużym problemem jest też ogromna niepewność - nie wiadomo ile to spowolnienie jeszcze potrwa. W urzędach pracy już zaczyna się zwiększony ruch - w kwietniu szeregi bezrobotnych zasiliło 30 tysięcy nowych osób.

Pewna i aktualna informacja prawna niezbędna w trudnych czasach

- Kiedy ulice są spokojne, gdy mamy dobrych sąsiadów i partnerów, a pracodawca postępuje wobec nas fair, kiedy wreszcie rodzina jest razem, gdy ufamy państwu - nie odczuwamy w dużym stopniu konieczności i niezbędności prawa. Ale kiedy któryś z tych czynników zawodzi, znajomość prawa staje się pierwszą potrzebą - mówi Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska. Dodaje, że pandemia, w której żyjemy, uwolniła większość tych niepokojów. Wskazuje, że jak nigdy potrzebujemy dobrej informacji o prawie, uczciwie skomentowanej i pokazującej jak i co się zmienia na tle prawa okresu spokoju. - Dlatego w Wolters Kluwer Polska zdecydowaliśmy, że nowy moduł do Systemu Informacji Prawnej Lex „Lex Alert Koronawirus” będzie w okresie nasilenia epidemii produktem bezpłatnym. Zarówno dla subskrybentów LEXa, jak i dla osób z nami nie związanych. Mamy nadzieję, że najwyższej jakości informacja prawna pomoże ogarnąć nowe, często skomplikowane materie prawne, które pojawiły się w czasie epidemii - wskazuje Włodzimierz Albin.

A problemów i wątpliwości jest wiele. Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem zorganizowania bezpiecznej pracy zdalnej, a w tych miejscach, gdzie nie jest to możliwe, bezpiecznym przeorganizowaniem swojej działalności. Ratunkiem przed upadłością firm jest wiedza o dostępnych rozwiązaniach prawnych. LEX Alert Koronawirus gromadzi w jednym miejscu profesjonalną informację prawną i branżową o zmianach w prawie związanych z epidemią i przeciwdziałaniem kryzysowi gospodarczemu. W czasach, kiedy ustawy i rozporządzenia zmieniają się niezwykle szybko, niewątpliwą zaletą jest to, że akty prawne trafiają do systemu LEX już w 2-3 godz. po publikacji.

Przepisy uchwalone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadziły też wiele zmian w podatkach. Niektóre obowiązki podatkowe zostały przesunięte – np. CIT-8 za 2019 r. można składać do końca maja. Wprowadzono także kilka zmian, które umożliwiają skorzystanie z ulg podatkowych przy okazji walki z epidemią koronawirusa. Nowe przepisy wprowadziły jednak też kilka kontrowersyjnych przepisów. Okazuje się, że teraz to naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł zająć majątek firmy - decyzja prokuratora nie będzie potrzebna.

 

Efekty walki z pandemią koronawirusa będą też miały wpływ na budżety samorządów - przez zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, pomoc dla przedsiębiorców czy zakupy środków ochronnych. Po stronie przychodowej nastąpi spadek dochodów własnych, wpływów z PIT, CIT, sprzedaży biletów komunikacji, czynszów czy podatku od nieruchomości. To problem, z którym muszą się zmierzyć. Kłopot jest też z pracą urzędów, które muszą działać dla dobra mieszkańców i przedsiębiorców, ale ze względów bezpieczeństwa pracowników i klientów musiały się częściowo zamknąć, by uniknąć zagrożenia. Konieczne jest zapewnienie środków ochronnych, co wymaga doprecyzowań prawnych i powoduje dodatkowe koszty.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia zagraża stabilności pracy pracowników służby cywilnej – przewiduje uprawnienie dla Rady Ministrów do redukcji zatrudnienia lub zmniejszenia wynagrodzenia w administracji.

Samorządy nie wiedzą też, czy przygotowywać się do wyborów zgodnie z kalendarzem wyborczym, którego terminy biegną, czy do planowanych wyborów korespondencyjnych. Problemy są np. z lokalami wyborczymi – miasta dostają kolejne odmowy ich udostępnienia.

Specjalne traktowanie odpadów w czasie pandemii, zwłaszcza postępowanie z odpadami wytwarzanymi przez osoby objęte kwarantanną oraz izolacją jest niedoprecyzowane i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Obowiązek ten spoczywa na gminach, które m.in. powinny zapewnić specjalnie oznakowane worki do potencjalnie zainfekowanych odpadów i zorganizować ich odbiór i utylizację.

Redakcja LEX Alert Koronawirus śledzi na bieżąco wszystkie zmiany, a najlepsi eksperci omawiają je specjalnie dla Państwa w praktycznych komentarzach, poradnikach i procedurach i szkoleniach online. Wiele wątpliwości rozwiewają odpowiedzi ekspertów na pytania zadane przez użytkowników LEX, a gotowe wzory dokumentów pomogą zastosować rozwiązania wprowadzane ustawodawstwem antykoronawirusowym i antykryzysowym. W programie wiele praktycznych informacji znajdą pracodawcy, którzy mają problem z wnioskami o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Specustawa w sprawie COVID-19, będąca elementem tzw. tarczy antykryzysowej, nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy wnioski mają być składane wyłącznie za okresy miesięczne, jak chce tego resort pracy i wojewódzkie urzędy pracy, czy też mogą być złożone za okresy krótsze, np. dwa tygodnie przestoju. Z kolei firmy, które chcą ruszyć z działalnością, ale taki wniosek złożyły z góry na trzy miesiące, nie wiedzą, jak przesunąć pracowników z przestoju do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, nie tracąc przy tym dofinansowania do ich wynagrodzeń. Baza pytań i odpowiedzi LEX Alert Koronawirus pomoże znaleźć wiele odpowiedzi i rozwiązać wiele praktycznych problemów.

 

Bezpłatny dostęp do LEX Alert Koronawirus można zamówić na stronie sklep.lex.pl >

Z modułu będzie można korzystać do 31 grudnia 2020 r.

 

- Życzę Państwu i sobie, żebyśmy musieli z nowych przepisów korzystać jak najkrócej – mówi prezes Wolters Kluwer Polska.