Minister zdrowia przedstawił projekt noweli rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Wprowadza ona m.in. możliwość lokowania osób izolowanych w segmentach składających się z dwóch pokoi i wspólnego węzła sanitarnego jedynie w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 potwierdzone zostało dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV–2. Natomiast izolowane osoby bliskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) można lokować w jednym pokoju.

W uzasadnieniu do zmiany resort zdrowia podkreśla, że takie rozwiązania poprawią wykorzystanie potencjału obiektów przeznaczonych na izolatoria, np. wykorzystanie większych pokoi i lokali dwupokojowych z jednym węzłem sanitarnym.

Ponadto wyjaśniono też w kontekście regulacji pojęcie osoby bliskiej - w tym przypadku rozumie się pod nim ”małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta”.

Zasady przebywania w izolatoriach nie są takie jak w szpitalu

Ponadto w uzasadnieniu projektu zauważono, że opieka w izolatorium nie ma charakteru świadczeń szpitalnych. Personel szpitalny opiekuje się osobami przebywającymi w izolatorium na zasadach odpowiadających modelowi opieki domowej. Odwiedza przebywające w izolatorium osoby. Pomieszczenia izolatorium nie należą do podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tę kwestię również w projekcie doprecyzowano.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jak uzasadniono, w obecnej sytuacji epidemii potrzebne jest jak najszybsze umożliwienie wykorzystania większej liczby obiektów i przekształcania ich na izolatoria.

 


Izolatoria to miejsca pozaszpitalne, gdzie przebywają osoby, u których stwierdzono chorobę COVID-19 lub podejrzenie zakażenia. Osoby nie wymagają hospitalizacji, ale też nie mogą, z różnych przyczyn, przebywać w domu na kwarantannie. Pacjenci w izolatoriach mają zapewnioną opiekę medyczną oraz posiłki, a koszty ich pobytu pokrywa NFZ. W izolatoria przekształcane są m.in. sanatoria, hotele czy akademiki lub budynki przyszpitalne. (PAP)

PAP/Katarzyna Nowosielska