Polska Federacja Szpitali zwróciła się do Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Rzecznika Praw Pacjenta z apelem o pilną nowelizację przepisów prawa farmaceutycznego po to aby umożliwić aptekom wysyłanie pacjentom leków na receptę. 

Zakup leków  na receptę dla seniorów

-To jest istotne zwłaszcza dla pacjentów 60+ oraz osób przebywających w kwarantannie, które lepiej  aby pozostały w domu aniżeli stały w kolejce do apteki- mówi Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Także wielu aptekarzy wskazuje, że faktycznie lepiej by pacjenci, szczególnie ci narażeni na zachorowanie COVID-19, nie przychodzili do aptek także po leki bez recepty czy witaminy. Zaś sprzedaż wysyłkową leków ordynowanych przez lekarza ułatwia fakt, ze w Polsce już prawie półtora roku działają e-recepty - aby  aptekarz wydał pacjentowi lek wystarczy mu kod recepty nadawany przez przychodnię oraz numer PESEL pacjenta.

Aptekarze zapewniają też, że na razie leki w aptekach są, a kryzys azjatycki związany z brakiem m.in. paracetamolu został zażegnany.

Apel Polskiej Federacji Szpitali poprały też m.in. Fundacja Pacjentów Onkologicznych Alivia i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.