Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o zajęcie stanowiska w sprawie przepisu tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie, dotyczącego stwierdzenia naruszenia ograniczeń ustanowionych w związku z epidemią.

Chodzi o uchwaloną 28 października 2020 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Weszła ona w życie 30 listopada 2020 r.

Czytaj: Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej>>
 

Jak poinformowało w piątek jego biuro, rzecznikowi chodzi to, że zgodnie z tym przepisem naruszenie ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jest stan stwierdzony prawomocnie we właściwym postępowaniu. Rzecznik MŚP pyta więc m.in.: czy przedsiębiorca, który odmówił przyjęcia mandatu, a spór trafi na drogę sądową, do czasu prawomocnego ukarania będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył przedmiotowych ograniczeń, nakazów i zakazów.

- Analogicznie, czy w przypadku prowadzenia przez Sanepid postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej, do czasu uprawomocnienia się decyzji nakładającej karę pieniężną przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie, że nie naruszył ww. ograniczeń, nakazów i zakazów? - pyta Rzecznik.