Według raportu firmy PEX PharmaSequence rynek apteczny w styczniu 2018 roku zanotował sprzedaż na...
Magdalena Okoniewska
16.02.2018
Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący badań psychologicznych...
Magdalena Okoniewska
16.02.2018
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że terapia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) w drugiej linii...
Magdalena Okoniewska
16.02.2018
Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie podania pacjentom placówek na...
Magdalena Okoniewska
16.02.2018
Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach wstrzymana została w obrocie i...
Magdalena Okoniewska
15.02.2018
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 10/WC/2018 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
15.02.2018
Szpital może przechowywać zwłoki pacjenta po jego zgonie do trzech dni, chyba że prowadzone jest...
Magdalena Okoniewska
15.02.2018
Szpital w Tomaszowie Mazowieckim przygotowuje się do uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania...
Magdalena Okoniewska
15.02.2018
Według raportu GUS “Struktura wynagrodzeń według zawodów”, pielęgniarki i położne znalazły się w...
15.02.2018
W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach zakończyła się inwestycja dotycząca przebudowy i...
Magdalena Okoniewska
15.02.2018
Do Stałego Komitetu Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z...
Magdalena Okoniewska
14.02.2018
Na warszawskiej Uczelni Łazarskiego otwarte zostało Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych,...
Magdalena Okoniewska
14.02.2018
Fundacja Onkologiczna Alivia otrzymała odpowiedzi od sześciu ośrodków onkologicznych z całego...
Magdalena Okoniewska
14.02.2018
Stosowanie procedur związanych z systemem zarządzania jakością zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i...
Magdalena Okoniewska
14.02.2018
Resort zdrowia przeznaczy 10 milionów złotych pochodzących z funduszy europejskich na szkolenia dla...
Magdalena Okoniewska
14.02.2018
Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia wspiera lokalne inicjatywy samorządów,...
Magdalena Okoniewska
14.02.2018
Minister zdrowia przyznał akredytację kolejnym ośmiu szpitalom, które spełniają wymogi dotyczące...
Magdalena Okoniewska
13.02.2018
17 lutego 2018 roku wejdą w życie przepisy, ustalające wykaz leków i wyrobów medycznych...
Magdalena Okoniewska
13.02.2018
16 lutego 2018 roku wchodzą w życie przepisy ustawy, zgodnie z którymi z solarium będą mogły...
Magdalena Okoniewska
13.02.2018
15 lutego 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące domów pomocy społecznej, które...
Magdalena Okoniewska
13.02.2018
Naczelna Rada Lekarska przypomniała, że postulaty samorządu dotyczące zmian w systemie ochrony...
Magdalena Okoniewska
13.02.2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że reklamy suplementu diety Magmisie sugerowały, że...
Magdalena Okoniewska
12.02.2018
3 marca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu wyrobów...
Magdalena Okoniewska
12.02.2018
Pleszewskie Centrum Medyczne nie posiada sformalizowanej procedury zarządzania ryzykiem, ale...
Magdalena Okoniewska
12.02.2018
Krakowski Są Okręgowy wyznaczył na kwiecień 2018 roku cztery terminy rozpraw, na których rozpozna...
12.02.2018
Istnieje możliwość zwiększenia nakładów na finansowanie systemu ochrony zdrowia poprzez zmiany w...
Magdalena Okoniewska
12.02.2018
Według Najwyższej Izby Kontroli cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych...
Magdalena Okoniewska
12.02.2018
Jednolity tekst rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego określa standardy kształcenia...
Magdalena Okoniewska
12.02.2018
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał...
Magdalena Okoniewska
11.02.2018
W Rzeszowie otwarte zostało nowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Budowa realizowana była w...
Magdalena Okoniewska
11.02.2018