Od stycznia 2021 roku skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne muszą być wystawiane formie elektronicznej. Taką formę muszą mieć też skierowania na finansowane przez NFZ badania: echokardiograficzne płodu, endoskopowe przewodu pokarmowego, rezonansu magnetycznego finansowane oraz tomografii komputerowej. Od jesieni do tej listy e-skierowań dojdą jeszcze dwa.

 

E-skierowania na rehabilitację i do psychiatry 

Do konsultacji publicznych został właśnie skierowany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM), który wydłuża listę świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w SIM.

Sprawdź w LEX: Czy e-skierowanie ma termin ważności? >

Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej rozszerzony zostanie:  

  • od  1 października 2021 roku o skierowania na rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • od 1 listopada 2021 roku o skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W uzasadnieniu czytamy, że ministerstwo w ten sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym wielokrotnie przez przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy. Dzięki temu zniknie obowiązek dostarczenia przez pacjenta do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni , znika problem nieczytelności dokumentu w formie papierowej, czy jego zagubienia bądź zniszczenia. 

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo oznaczyć rozpoznanie choroby na e-skierowaniu? >

Papier będzie aż do przyszłego roku

To jednak nie oznacza, że wszystkie skierowania na rehabilitację i do psychiatry będą w tym roku wystawiane już w formie elektronicznej. Zgodnie z projektem papierowe skierowania na rehabilitację mogą być wystawiane do 9 stycznia 2022 roku, a do psychiatry do 30 czerwca 2022 roku.  Warto też pamiętać, że skierowania w postaci papierowej  wciąż są między innymi na takie świadczenia:

  • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
  • programy lekowe
  • logopedy

Czytaj w LEX: Jak zapewnić bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) >

Ponadto zgodnie bowiem z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia lekarz może wystawić papierowe skierowanie po 7 stycznia 2021 roku, jeżeli warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.

Zobacz wzór dokumentu w LEX: Upoważnienie Asystenta Medycznego do wystawiania e-recept i e-skierowań >