Minister Zdrowia zamierza zmienić rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety. Chodzi o załącznik nr 2 do tego aktu, który jest wykazem form chemicznych witamin i składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety. Zmiana ta wynika z konieczności wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2021/418 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dwie nowe substancje w wykazie  

Nowymi zatwierdzonymi substancjami mają być chlorek rybozydu nikotynamidu i cytrynian jabłczan magnezu. Projektodawca wskazuje, że 4 lipca 2019 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię naukową w sprawie bezpieczeństwa pierwszej z nich w charakterze nowego składnika żywności do stosowania jako źródło niacyny w suplementach diety. Z dokumentu tego wynika, że stosowanie tej substancji nie budzi obaw w zakresie bezpieczeństwa, o ile przestrzegane są pewne ograniczenia, które zostały określone przy jej zatwierdzaniu na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/16 z 10 stycznia 2020 r. zezwalającego na wprowadzenie na rynek chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470.

 

Katarzyna Gęsiak, Mariusz Kondrat, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

Sprawdź  
POLECAMY

Natomiast co do cytrynianu jabłczanu magnezu wskazano, że znajduje się on w unijnym wykazie nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiającym unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności. Zgodnie z tym wykazem, substancja ta jest dozwolona wyłącznie jako nowy składnik żywności do stosowania w suplementach diety. Ponadto 24 października 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię naukową w sprawie biodostępności magnezu z cytrynianu jabłczanu magnezu, w przypadkach, gdy jest on dodawany w celach odżywczych do suplementów diety.

Czytaj także: Rośnie spożycie suplementów diety i nikt nie panuje nad tym rynkiem >>>

Nie będzie przepisów przejściowych

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych. Projektodawca wskazuje, że nie jest to konieczne ze względu na fakt, że zmiany nie przewidują ograniczeń w stosowaniu określonych substancji w suplementach diety, a jedynie rozszerzają wykaz form chemicznych witamin i składników mineralnych. Ministerstwo podkreśla, że zmiana przepisów może pozytywnie wpłynąć na rozwój mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.