Szpitale srogo przepłacają za sprzęt medyczny, bo dodatkowe pieniądze na jego zakup, które pod koniec roku rozdysponowuje Ministerstwo Zdrowia, muszą wydać w krótkim czasie. Ale nowy sprzęt jest im potrzebny.
Katarzyna Nowosielska
02.11.2018
Finansowanie zdrowia
Od 1 listopada br. obowiązuje nowa lista refundacyjna leków. Znalazły się na niej propozycje nowych...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
01.11.2018
Farmacja
Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniował Program Operacyjny Konsolidacji i Restrukturyzacji na lata 2018-2028 trzech szpitali klinicznych. Mają mieć wspólne: zaopatrzenie, aptekę szpitalną, diagnostykę laboratoryjną, patomorfologię, administrację.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.10.2018
Zarządzanie
Prezydent w środę podpisał ustawę zwiększającą o 50 mln w 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.10.2018
Farmacja
Szpital musi pacjentowi zapewnić leki. Lecznica nie może także od chorego żądać opłat za czajnik, szafę czy telewizor – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jednak właścicielem tych sprzętów musi być podmiot leczniczy. Największy problem będzie z telewizją, bo odbiorniki w salach chorych często są wstawiane przez firmy zewnętrzne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.10.2018
Zarządzanie
Starosta nie może wybrać, do którego wójta zwróci się o opinię w sprawie harmonogramu dyżuru aptek. Opinia ta nie ma wiążącego charakteru, ale jest obligatoryjnym elementem procesu podejmowania uchwały.
Dorian Lesner
31.10.2018
Samorząd terytorialny Farmacja
Sprostowanie aktu stanu cywilnego z powodu omyłki w dacie śmierci, którą popełnił lekarz następuje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2018
Administracja publiczna
266 mln zł – tyle wynoszą obecnie zaległości za świadczenia nielimitowane, głównie dotyczące onkologii, udzielane w trybie hospitalizacji na terenie całego kraju. W przyszłym roku ta luka może znacznie wzrosnąć ze względu na konieczność sfinansowania przyznanych różnym zawodom medycznym podwyżek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.10.2018
Finansowanie zdrowia
Psychoterapeuci nie chcą, by wprowadzać w zaproponowanym przez ministerstwo zdrowia kształcie i...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Opieka zdrowotna
Diagności laboratoryjni mają dość tego, że podwyżki otrzymali pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, a o nich zapomniano. 14 listopada zapowiadają, że przyjdą pod ministerstwo zdrowia, bo wtedy związki zawodowe będą rozmawiać w ministerstwie zdrowia o podwyżkach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopoty dostępnością do przestrzeni publicznej. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek, czy ośrodków kultury. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Administracja publiczna
Jeśli pacjent jest leczony na chirurgii, ale ma inne choroby i powinien być jeszcze diagnozowany na oddziale internistycznym, to szpital nie przeniesie go od razu na internę, ale wypisze do domu i... przyjmie po 14 dniach. Musi tak zrobić, bo inaczej nie dostanie pieniędzy za leczenie na obu oddziałach. Dyrektorzy szpitali wskazują, że absurdalne jest uzależnianie wypłaty szpitalowi środków od zachowania dwutygodniowego odstępu między hospitalizacjami, jeśli oddziały są w jednym szpitalu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podała we wtorek, że są...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.10.2018
Opieka zdrowotna
"Wykreślaniu mówimy nie" - transparenty z takim hasłem trzymali członkowie szpitalnych związków...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.10.2018
Opieka zdrowotna
My pielęgniarki, będące na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich,...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
29.10.2018
Zawody medyczne
Autorzy projektu ustawy zmieniającej ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób...
Artur Zawolski
27.10.2018
Opieka zdrowotna
W poniedziałek 12 listopada świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece...
Krzysztof Sobczak
26.10.2018
Opieka zdrowotna
Przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji...
Krzysztof Sobczak
26.10.2018
Pacjentowi, którego z ostrym bólem brzucha przywieziono na izbę przyjęć, nie wykonano podstawowych...
Robert Horbaczewski
26.10.2018
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć jakie działania są podejmowane w celu zagwarantowania...
Patrycja Rojek-Socha
25.10.2018
Opieka zdrowotna
Osoby niesamodzielne, których opiekunowie, rodzice wymagają hospitalizacji, potrzebują wsparcia i...
Patrycja Rojek-Socha
25.10.2018
Pacjent
Parlament Europejski zaakceptował w czwartek nowe regulacje dotyczące ograniczania używania...
Krzysztof Sobczak
25.10.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Prawo pozbawiające lekarzy prawa do wypoczynku w dzień, który dla wszystkich innych grup zawodowych...
Krzysztof Sobczak
25.10.2018
Prawo pracy
Sąd okręgowy zawiesił postępowanie o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z...
Aleksandra Partyk
25.10.2018
BHP Opieka zdrowotna
Pacjenta musimy hospitalizować przez minimum 72 godziny, żeby za niego szpital otrzymał pieniądze,...
Tomasz Grodzki
25.10.2018
Opieka zdrowotna
Weszła w życie ustawa, która wprowadza gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla...
Agnieszka Matłacz
25.10.2018
Zawody medyczne
Skuteczniejsze leczenie, zmniejszenie liczby pobytów w szpitalu i wydłużenie życia chorych - to...
Krzysztof Sobczak
24.10.2018
Opieka zdrowotna
Coraz bliżej do likwidacji przepisów nakazujących ponowne uzyskanie zgody na prowadzenie...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Zawody medyczne
Sejm uchwalił we wtorek wieczorem zaproponowaną przez rząd nowelizację, przewidującą zwiększenie o...
Krzysztof Sobczak
24.10.2018
Finansowanie zdrowia

Lekarze kontraktowi masowo żądają podwyżek

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Po podwyżkach związanych z podpisaniem lojalek przez lekarzy etatowych okazało się, że ci pracujący...
Katarzyna Nowosielska
24.10.2018
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne