NFZ opublikował zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wcześniej projekt tego zarządzenia Fundusz przekazał do konsultacji. Wypowiedziało się 29 podmiotów, uwagi nie zostały uwzględnione, z uwagi, iż nie dotyczyły przedmiotu regulacji, tj. wprowadzenia nowych zakresów świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole – czytamy w uzasadnieniu.

 

Co zawiera nowe zarządzenie

Zarządzenie związane jest z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 lutego 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Rozporządzenie wprowadziło nowe zakresy świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. Chodzi o świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Zarządzenie prezesa NFZ wprowadza współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych w wysokości 1,5 (do tej pory było 1,3).

Czytaj też: Nie można obciążać lekarza kosztami badań diagnostycznych >

 

Finansowanie nowego zakresu świadczeń

Wprowadzone zmiany nie pociągają za sobą dodatkowych środków przeznaczonych na realizowanie świadczeń stomatologicznych, co oznacza, że NFZ po zmianie zasad będzie gospodarował się dotychczasowym budżetem.