Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, która czeka na pierwsze czytanie w Sejmie (druk 1449) sanepid zyska ustawową podstawę do nakładania długiej, bo nawet 30 dniowej kwarantanny. Jednocześnie jednak sanepid zyska prawo do wydłużenia izolacji. To zaś oznacza, że przez wariant Delta koronawirusa izolacja nie będzie musiała się kończyć się  po 24 godzinach bez gorączki w przypadku pacjentów objawowych. Część z nich wróci do normalności dopiero, gry wykona test, a jego wynik będzie negatywny..

 

Co się zmieni w zasadach kwarantanny

Obecnie zgodnie z art. 34 ustawy osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności z zarażonymi, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Maksymalny czas kwarantanny zostanie jednak wydłużony do 30 dni.

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ze względu na zróżnicowanie biologicznych czynników chorobotwórczych, na czas wylęgania choroby, a także nowoczesne osiągnięcia umożliwiające szczegółową diagnostykę molekularną i sekwencjonowanie genomu, pozwalające na bardzo precyzyjne monitorowanie przebiegu zakażeń, potrzebne jest zapewnienie możliwości ustalenia czasu niezbędnego do przeprowadzenia czynności związanych z dochodzeniem epidemiologicznym, adekwatnego do specyfiki danej choroby.

Jak przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, wydłużona kwarantanna nie zostanie wprowadzona, jako standardowe rozwiązanie, ale będzie możliwością, z której będzie można skorzystać "na wszelki wypadek" po to, żeby - w razie potrzeby - dać inspekcji sanitarnej więcej czasu na przeprowadzenie wywiadu epidemicznego. To bardzo ważne, aby służby sanitarne bardzo dokładnie przeprowadzały te śledztwa - z kim się osoba zakażona kontaktowała, gdzie chodziła, żeby w zarodku zdusić dalszą transmisję wirusa. Bo kiedy zakażeń będzie po kilka tysięcy w ciągu doby, takie dochodzenie będzie dużo trudniejsze. Te narzędzia są po to, aby nie dopuścić do eskalacji zakażeń – podkreśla minister zdrowia. 

 


Kogo dotkną nowe przepisy

Przedłużenia kwarantanny mogą się spodziewać zwłaszcza ci, którzy mają kontakt z zakażonym lub wrócili z zagranicy. Z tym że par. 7 rozporządzenia o chorobach zakaźnych precyzuje, że kwarantanna trwa 10 dni. Automatycznie obejmuje osoby skierowane na test przeciwko Covid-19 - gdy nie wykonają testu trwa 10 dni, gdy wynik jest negatywny, jest zdejmowana, gdy wynik jest pozytywny zmienia się w nakaz izolacji. Na kwarantannę są też kierowane osoby mieszkające z chorymi na  Covid-19. Trwa ona do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji domownika z pozytywnym testem. Kwarantanna  dotyczy też powracających z zagranicy, z wyjątkiem zaszczepionych i ozdrowieńców, o czym mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Ponadto osoby, które wracają z do Polski ze strefy Schengen ( krajów UE oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtenstein​u), państw Unii nie należących do niej (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii) oraz z Turcji (na mocy umowy z tym krajem), z kwarantanny zwalnia negatywny test na Covid-19 wykonany maksymalnie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Wracający z pozostałych krajów są objęte kwarantanną, i mogą ją tylko skrócić do 7 dni. 

Przedłużająca się izolacja

Nowelizacja daje jeszcze jedno narzędzie inspektorom sanepidu. Otóż nowo projektowany art. 33a przewiduje też, że państwowy powiatowy inspektor sanitarny może wystąpić do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia. Skąd ta zmiana w uzasadnieniu projektu już nie podano. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych domowa izolacja osób zakażonych trwa 10 dni od wykonania testu, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy Covid-19. Może też być zakończona po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach, od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi. Warto pamiętać, że tak jest od kwietnia, bo wcześniej były to 3 dni. Jak wówczas jednak wskazywali eksperci , m.in. Paweł Grzesiowski, ekspert naczelnej Rady Lekarskiej do spraw Covid-19, w ten sposób chciano skrócić zwolnienia dla chorych na Covid-19. Z obawy przed 4 falą pandemii i bardziej zaraźliwym wirusem Delta okres izolacji będzie mógł być wydłużany do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.