Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych, po korektach wprowadzonych przez resort zdrowia na skutek konsultacji społecznych, został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Nowa wersja zakłada m.in. obniżenie wynagrodzenia prezesa z 47 tys. do 26 tys. zł, ale także pojawił się zapis, że pieniądze z NFZ mają być przeznaczone tylko na badania kliniczne niekomercyjne.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.12.2018
Opieka zdrowotna
Apteka sprzedała nieuprawnionemu podmiotowi znaczne ilości refundowanych testów diagnostycznych do kontroli poziomu cukru we krwi. Naruszyła więc przepisy Prawa farmaceutycznego. - Tylko hurtownie farmaceutyczne mogą dokonywać obrotu hurtowego produktami leczniczymi - wskazał Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
11.12.2018
Farmacja
Już nie tylko lekarze są winni błędów medycznych. Rośnie liczba ukaranych pielęgniarek i położnych, zazwyczaj za pomyłki przy porodach. To nie przypadek, powikłania okołoporodowe stanowią znaczny odsetek błędów medycznych.
Katarzyna Nowosielska
11.12.2018
Opieka zdrowotna
Sąd Okręgowy w Opolu uniewinnił w poniedziałek sześciu działaczy fundacji Pro Prawo do Życia, których za eksponowanie zdjęć rozczłonkowanych ludzkich płodów przed szpitalem w Opolu sąd pierwszej instancji ukarał grzywną po dwa tysiące złotych.
Krzysztof Sobczak
10.12.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Z blisko blisko miliona osób niepełnosprawnych zaledwie 11, 5 tys. skorzystało z nowych przywilejów, które otrzymali po protestach w Sejmie. – Przepisy są dobre, ale musimy walczyć o to, by je realizowano, dlatego tak mało uprawnionych osób z nich skorzystało – podkreśla dr Agnieszka Dudzińska z Centrum Badań nad Niepełnosprawnością.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.12.2018
Opieka zdrowotna
Spadkobierca zmarłego pracownika, który zachorował onkologicznie, domagał się stwierdzenia, że zdiagnozowany nowotwór złośliwy był chorobą zawodową. Jednak zdaniem NSA nie ustalono, aby tego rodzaju nowotwór mógł z wysokim prawdopodobieństwem powstać w następstwie działania rakotwórczych czynników występujących w pracy.
Aleksandra Partyk
10.12.2018
Prawo pracy BHP
Prawie 100 proc. jest wystawianych w formie elektronicznej. System działa sprawnie, a początkowe spowolnienia mogły występować na łączach – powiedziała w niedzielę prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.
Krzysztof Sobczak
09.12.2018
Prawo pracy Opieka zdrowotna

Rodzica nie można zmusić do informowania, że dziecko ma wszy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Wszawica to choroba, z którą wciąż boryka się wielu uczniów i przedszkolaków. Rodzice często uznają problem za wstydliwy i nie informują o nim ani placówki, ani innych rodziców, co sprawia, że po kilku dniach pasożyty roznoszą się po całej klasie. Prawo oświatowe nie daje dyrektorom jasnej odpowiedzi, jak postępować w takich sytuacjach, pomocne mogą być natomiast procedury stworzone przez sanepid.
Monika Sewastianowicz
08.12.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Do Sejmu został złożony obywatelski projekt wprowadzający kryterium, zgodnie z którym rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w publicznym żłobku lub przedszkolu musieliby przedłożyć zaświadczenia o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych.
Aleksander Półtorak
08.12.2018
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Dziecka przekazał premierowi raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w tej sprawie. Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Opieka zdrowotna
- Żadnych leków nie zabraknie od 1 stycznia. Mamy zrobioną listę leków, które nie mają swoich odpowiedników i firmy nie złożyły wniosku na przedłużenie refundacji, ale takich leków jest kilka, mniej niż dziesięć – podkreśla Marcin Czech, wiceminister zdrowia i dodaje, że w tej chwili kontaktują się z konsultantami krajowymi, czy można je zastąpić innymi lekami.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.12.2018
Farmacja

Co ma zrobić pacjent, gdy lekarz wypisze zwolnienie na papierze?

Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Od początku grudnia jedyną podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest eZLA, czyli zwolnienie lekarskie wystawione w sieci lub jego wydruk z systemu elektronicznego. Nie wszyscy lekarze wystawiają jednak zwolnienia zgodne z obowiązującymi przepisami.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Coraz więcej niepokojących informacji o problemach z obowiązkowym wdrażaniem e-zwolnień dociera do lekarzy rodzinnych. Pojawiają się też sygnały, że niektórzy pracodawcy traktują papierowe zwolnienie pracownika wyłącznie jako usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a nie jako podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.12.2018
Opieka zdrowotna

Liczba e-zwolnień przekroczy dziś pół miliona

Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Do poranka 7 grudnia lekarze w całym kraju wystawili ponad 450 tys. zwolnień elektronicznych. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS przypomina, że obecnie tylko taka forma jest podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego, ale zapewnia, że żaden pacjent nie zostanie bez wypłaty zasiłku, nawet jeśli otrzyma zwolnienie na nieobowiązującym już druku.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Ministerstwo zdrowia chce zmian w szkoleniu specjalizacyjnym. Proponuje, by rezydenci po trzecim roku interny, pediatrii i chirurgii mogli dyżurować w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zdaniem samorządu lekarskiego, to furtka do "łatania" braków kadrowych i ryzyko dla pacjentów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.12.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Procedury dostępu do informacji o pacjencie po jego śmierci będą przejrzyste, a lekarze nie będą musieli badać czy konkretna osoba ubiegająca się o dostęp do informacji spełnia ustawowe kryteria osoby bliskiej, bo zrobi to sąd. Sejm przyjął ustawę, która wprowadza zmiany w dostępie do informacji medycznej.
Agnieszka Matłacz
06.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Za dwa lata pacjenci mają otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej. Nie będą już musieli w ciągu 14 dni dostarczać do placówki oryginału. Z drugiej strony ograniczy to możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących. W czwartek wieczorem Sejm przyjął ustawę, która wprowadza zmiany.
Agnieszka Matłacz
06.12.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Wskaźnik samobójstw wśród dorosłych spadł o 7 proc., ale wśród nastolatków niestety nie spada – podał wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Lekarze alarmują, że w szpitalach psychiatrycznych z powodu braku miejsc dzieci leżą na materacach na korytarzu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2018
Opieka zdrowotna
Co trzecie wykupowane w aptekach opakowanie leku refundowanego będzie niedostępne od przyszłego roku – alarmuje Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Braki mają dotyczyć najbardziej popularnych preparatów, w tym także tych darmowych dla seniorów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2018
Farmacja
Od 1 stycznia do 30 listopada br. zanotowano w Polsce 220 przypadków odry – wynika z najnowszego meldunku opublikowanego na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W tym samym okresie roku ubiegłego takich zachorowań było 62.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2018
Opieka zdrowotna
Obywatelski projekt ustawy proponuje premiowanie zaszczepionych dzieci przy rekrutacji do przedszkoli. Pomysł popierają lekarze i niektóre samorządy, negatywnie ocenia go natomiast resort edukacji, podkreślając, że nowelizacja może ograniczać prawo do nauki.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia analizuje dane o realizacji świadczeń spływające z lecznic, by wychwycić nieprawidłowości i nadużycia i na tej podstawie zleca już kontrole. Ale przegląda też historie leczenia pacjentów pod kątem zagrożenia wystąpienia u nich udaru i zawału.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.12.2018
Opieka zdrowotna
O 1,8 mld zł ma zwiększyć się fundusz zapasowy NFZ. Pieniądze mają być przeznaczone m.in.: na skrócenie kolejek do specjalistów oraz na operacje zaćmy i wszczepienie endoprotez. Fundusz jeszcze w tym roku otrzyma także dotację z budżetu na sfinansowanie świadczeń dla m.in. osobom nieubezpieczonych w wysokości ok. 320 mln zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.12.2018
Finansowanie zdrowia
Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał, że rozporządzenie dające podstawę do uruchomienia pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej w dwóch województwach jest już gotowe. Podał, że chce je podpisać w przyszłym tygodniu, a pilotaż ma ruszyć w styczniu, czyli o miesiąc później niż zakładano.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.12.2018
Opieka zdrowotna
Według opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń danych liczba osób objętych ochroną oferowaną przez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wzrosła o 20 proc. w ciągu roku i osiągnęła poziom ponad 2,4 mln osób. - Grupowe ubezpieczenia zdrowotne przestały być domeną dużych przedsiębiorstw oraz korporacji i stały się już standardem także w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw – mówi Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.
Małgorzata Jackiewicz
05.12.2018
Finansowanie zdrowia
Przy zastosowaniu leku w szpitalu kluczowe znaczenie ma aktualny stan wiedzy medycznej. Decyzja lekarza o zastosowaniu lub zamianie terapii nie może być podyktowana wyłącznie tym, jakie leki szpital kupił w przetargu. Te ważne dla pacjentów zapisy są w uzasadnieniu wyroku WSA
Natalia Łojko
05.12.2018
Opieka zdrowotna
Obowiązkiem sądu administracyjnego, który rozpoznaje skargę strony od decyzji administracyjnej, jest czynienie własnych ustaleń na podstawie akt sprawy. Sąd nie może opierać się jedynie na treści zaskarżonej decyzji. Jeśli sąd nie wypełni swojego obowiązku, proces musi być prowadzony ponownie - orzekł NSA.
Aleksandra Partyk
05.12.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
System się ciągle zawiesza, dlatego są regiony, gdzie bardzo wielu lekarzy nadal wystawia zwolnienia w wersji papierowej – podaje Porozumienie Zielonogórskie. Od 1 grudnia br. obowiązuje wystawianie zwolnień tylko w wersji elektronicznej, ale lekarze nadal orzekają także na papierowych dokumentach, które nie zawsze akceptują pracodawcy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.12.2018
Opieka zdrowotna
Zasadniczym, jeżeli nie jedynym, celem połączenia trzech szpitali klinicznych należących do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest ukrycie faktycznego bankructwa Dziecięcego Szpitala Klinicznego poprzez rozłożenie jego ogromnego zadłużenia na wszystkie trzy łączone lecznice– podkreśla zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. We wtorek odbyła się pikieta dotycząca połączenia szpitali WUM.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.12.2018
Finansowanie zdrowia
Matka odmawiająca poddania jej dziecku szczepień ochronnych, zawarła w skardze kasacyjnej wniosek o zwrócenie się do TK z pytaniem, czy przepisy o obowiązkowych szczepieniach są zgodne z Konstytucją. Nie było jednak ku temu podstaw. Te regulacje nie prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka - orzekł NSA.
Aleksandra Partyk
04.12.2018
Opieka zdrowotna