Jak wskazuje autor listu Michał Milewski, wśród jego pacjentów, ich rodzin, potencjalnych odbiorców usług, które są świadczone przez pielęgniarki/pielęgniarzy, również odpłatnie, konfrontuje się z wyobrażeniem o zawodzie, który w przekonaniu wielu ludzi może wykonywać praktycznie każdy, kto ma, jakieś przeszkolenie lub tylko doświadczenie. Milewski zwraca uwagę, że to anachroniczne postrzeganie tego zawodu, który przez lata ewoluował. - - Obecnie, aby zostać pielęgniarką/pielęgniarzem trzeba ukończyć studia na kierunku pielęgniarstwo oraz uzyskać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, które nadaje właściwa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych - podkreśla.

  

Pielęgniarka/pielęgniarz, to nie zawód pomocniczy

Michał Milewski wyjaśnia w liście, że „Pielęgniarka/pielęgniarz to nie opiekun medyczny ani sanitariusz, których głównym zadaniem jest wykonywanie (na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki/pielęgniarza) czynności higienicznych, sprawowanie opieki bezpośredniej nad pacjentem, karmienie, mycie, przebieranie, zmiana pieluchomajtek, towarzyszenie pacjentowi”. Autor zaznacza, że pielęgniarka/ pielęgniarz nie jest zawodem pomocniczym i to nie jest zawód podległy lekarzowi.  - To zawód w pełni autonomiczny posiadający swój własny samorząd zawodowy, posiadający umocowania prawne w postaci ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz regulowanych wieloma rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Pielęgniarka/pielęgniarz to profesjonalista - pisze autor.

„Słuchawki” to nie tylko atrybut lekarza 

- Pielęgniarki/pielęgniarze wykonują czynności diagnostyczne – potrafią przeprowadzić wywiad i badanie przedmiotowe. Tak, „słuchawki” to nie tylko atrybut lekarza. To narzędzie pracy również pielęgniarki/pielęgniarza – czytamy w liście SPC do społeczeństwa.

Milewski przypomina, że osoby wykonujące ten zawód pielęgniarki/pielęgniarza przeprowadzają m.in. wywiady zdrowotne, podstawowe badania fizykalne i neurologiczne. Pobierają też materiał do różnego rodzaju badań. Obecnie pielęgniarki i pielęgniarze ordynują leki oraz wystawiają recepty i zlecenia. Ponadto to zadań osób wykonujących ten zawód należy szeroko rozumiana edukacja zdrowotna.

Czytaj: Pielęgniarki mówią dość i szykują się do strajku>>
 

Obarczanie pielęgniarki/pielęgniarza zadaniami poniżej posiadanych kwalifikacji

 W opublikowanym na stronie Stowarzyszenia liście mgr. pielęgniarstwa Michała Milewskiego, czytamy m.in., że „W dobie deficytu na rynku, tak cenionego pracownika, jakim jest pielęgniarka/pielęgniarz, nie powinno się obarczać ich zadaniami poniżej posiadanych kwalifikacji”. Takimi czynnościami, jak obsługa rejestracji zajmować się mogą i w wielu miejscach zajmują się tylko rejestratorki/rejestratorzy, bez wykształcenia medycznego. - „Czynnościami higienicznymi typu toaleta pacjenta, karmienie, przewijanie zajmują się wyszkoleni opiekunowie medyczni oraz sanitariusze posiadający niezbędne szkolenie. Transportem chorych zajmują się firmy świadczące usługi transportowe na terenie szpitali. Niestety w przekonaniu niektórych zarządców placówek medycznych taniej jest obarczyć wszystkim pielęgniarkę/pielęgniarza, niż podzielić te obowiązki zgodnie z kompetencjami” - podsumowuje Michał Milewski.