W wystąpieniu do ministra zdrowia Związek stwierdza, że jest zaniepokojony, obecnie występującą sytuacją w środowisku medycznym, w związku z obowiązującymi przepisami, które określają zasady przyznawania dodatków oraz wysokość dodatków dla pracowników medycznych pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć i zespołach ratownictwa medycznego.

Czytaj: 85 tysięcy lekarzy, ratowników i pielęgniarek dostało dodatek covidowy>>
 

Związek zwraca się z prośba o ponowne przemyślenia w zakresie stworzenia mechanizmu gratyfikacji dla wszystkich pracowników medycznych zatrudnionych w szpitalach, walczących na co dzień z pandemią. Minister Zdrowia poleceniem z 1 listopada 2020 roku zobowiązał Prezesa NFZ do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 pracownikom medycznym zatrudnionym w SOR, izbach przyjęć i zespołach ratownictwa medycznego.

- Należy zauważyć, że personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, początkowo w SOR lub Izbach Przyjęć, a następnie pacjenci kierowani są na poszczególne oddziały szpitalne. Każdy pacjent, przed wykonaniem u niego testu na obecność koronawirusa, jest pacjentem potencjalnie zainfekowanym, zatem personel pracuje przy pacjencie w pełnym zabezpieczeniu (kombinezony, maski, przyłbice, gogle). W trakcie epidemii zarówno w oddziale obserwacyjnym jak i innych oddziałach szpitala wykonywane są świadczenia medyczne u pacjentów z dodatnim wynikiem koronawirusa, do czasu przekazania wypisania do domu albo przekazania do innego szpitala - czytamy w wystąpieniu Związku Powiatów Polskich.