W roku akademickim 2011/2012 w polskich szkołach wyższych uczyło się 24,3 tys. cudzoziemców. Było ich o 13 proc. więcej niż roku poprzednim i niemal trzykrotnie więcej niż np. w roku 2004/2005 - wynika z obliczeń "Dziennika Gazety Prawnej" dokonanych na podstawie danych GUS.
 
Ale choć liczba obcokrajowców na naszych uczelniach rośnie, to pod względem ich udziału w ogólnej liczbie studentów, niezmiennie znajdujemy się na szarym końcu w całej Europie. Okazuje się bowiem, że w ubiegłym roku tylko 1,4 proc. naszych studentów było obcokrajowcami. 
 
Z danych GUS wynika, że w przypadku Polski najwięcej cudzoziemców uczy się na uniwersytetach - w ub.r. było ich prawie 7 tys. Na drugim miejscu pod względem liczby zagranicznych studentów znajdują się uczelnie medyczne. Zagraniczna młodzież najczęściej wybiera studia w Polsce z prostego powodu - są znacznie tańsze niż w innych europejskich krajach.