Tematyką konkursu „Teraz Polska Promocja” jest szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja wizerunkowa, kulturalna, gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa i naukowa Polski oraz jej regionów w kraju i na świecie. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnych kadr na potrzeby marketingu narodowego.
 
Organizatorami konkursu są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Zdobywca I miejsca otrzyma 7 tys. zł, II - 5 tys. zł i III - 3 tys. zł. Poza tym przyznane będą też nagrody specjalne fundowane przez Ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju Regionalnego, Sportu i Turystyki, Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody przewiduje także Instytut Adama Mickiewicza oraz Fundacja PZU. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.
 
"W ostatnich latach marka Polska zyskała na znaczeniu, a jej wartość wzrosła wielokrotnie. (...) Pomimo wielu udanych działań promocyjnych naszego kraju, potrzeba nadal wieloaspektowych badań, które pogłębią wiedzę i wskażą skuteczne rozwiązania" - zaznaczają organizatorzy konkursu.
 
Regulamin konkursu oraz wszystkie informacje znajdują się na stronie www.terazpolska.pl/pl/Konkurs-prac-magisterskich-VII-edycja