Laboratorium, będące jednostką ogólnouczelnianą, będzie pośredniczyć pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami. Pomoże pozyskiwać zlecenia na wykonanie konkretnych projektów badawczo-rozwojowych, a także skomercjalizować już wypracowane rozwiązania kadry uczelni, doktorantów i studentów.
 
Jednostka została powołana w czerwcu. Jak poinformowała PAP szefowa inLab Magdalena Jóźwik, dotychczas nawiązano kontakty z 20 przedsiębiorstwami w regionie kujawsko-pomorskim, które zgłosiły co najmniej jeden pomysł na współpracę z uczelnią. Propozycje dotyczą różnych dziedzin. Najczęściej mogłyby zostać zrealizowane przez naukowców z wydziałów chemii, biologii i fizyki oraz Collegium Medicum, ale też przez przedstawicieli kilku innych dyscyplin, m.in. z zakresu marketingu i socjologów.
 
Laboratorium otrzymało na realizację projektów badawczo-rozwojowych 72 tys. zł z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
"Za pieniądze z programu Kapitał Ludzki zamierzamy zrealizować co najmniej trzy projekty badawczo-rozwojowe. Ogłosiliśmy właśnie pierwszy konkurs, w którym dofinansowanie może wynieść 18 tys. zł. W jego ramach mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego mogą uzyskać możliwość zrealizowania dla nich projektów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pieniądze nie trafią do przedsiębiorstw, ale będą stanowić wynagrodzenie dla naszych naukowców" - wyjaśniła Jóźwik.
 
Szefowa inLab przyznała, że kwota na zrealizowanie projektów nie jest duża, więc będą to przedsięwzięcia drobniejsze. Muszą też być wykonane w ciągu dwóch-trzech miesięcy, gdyż cały program kończy się w maju przyszłego roku. Laboratorium zamierza pozyskiwać pieniądze z różnych źródeł na projekty badawczo-rozwojowe realizowane na rzecz przedsiębiorstw.
 
Pracownicy inLab będą czuwać nad całym procesem współpracy nauki z biznesem, związanym m.in. z przebiegiem negocjacji, opracowywaniem kosztorysów, aspektami prawnymi, poszukiwaniem źródeł finansowania, rozliczeniem finansowym i merytorycznym projektów.
 
Zadaniem laboratorium jest też zdiagnozowanie potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Specjalny kwestionariusz pomoże sprawdzić m.in. stosunek do innowacyjności, gotowość do podjęcia prac naukowo-badawczych, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań.