– W tym roku akademickim udzieliliśmy 810 porad, to o 10 proc. mniej niż rok wcześniej – mówi dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak opiekująca się poradnią na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiele osób woli bezpłatne punkty pomocy prawnej, ponieważ udziela się w nich pomocy w tych samych dziedzinach prawa jak w poradniach studenckich. Pomagają już jednak nie studenci pod okiem opiekunów, lecz adwokaci oraz radcy prawni. Popularność studenckich poradni ma zwiększyć ich specjalizacja, czego próbuje klinika prawa na UW.
– Sekcja specjalizuje się w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W 2016 r. przygotowała dziesięć skarg, a w tym roku już 20. W bezpłatnym punkcie pomocy prawnej na takie wsparcie liczyć już nie można – dodaje dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów