Obecne przepisy nie pozwalają na pokrywanie z budżetu państwa kosztów kształcenia w zagranicznych uczelniach. Zmienić ma to nowelizacja ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której projekt przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe przepisy zakładają, że powstanie rządowy program finansowego wspierania wybitnych studentów w tym, by podejmowali studia magisterskie na najlepszych uczelniach na świecie.
Na razie w projekcie nowelizacji zakłada się, że nowy program potrwa 10 lat (rozpocznie się w 2016 r., a zakończy - w 2025 r.) i będzie kosztować w sumie ponad 330 mln zł.
Z programu będą mogli skorzystać najlepsi studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub świeżo upieczeni inżynierowie lub licencjaci. Warunkiem jest to, by zostali zakwalifikowani na studia w którejś z wiodących światowych uczelni.
W programie - zgodnie z projektem - będzie się można ubiegać o środki na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdu oraz ubezpieczeń. Pomoc finansowa, którą uzyskają laureaci programu, ma być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Projekt zakłada, że pomoc udzielona w ramach programu będzie bezzwrotna tylko pod pewnymi warunkami. Środków laureat nie będzie musiał oddawać, jeśli w ciągu 10 lat po ukończeniu studiów przez 5 lat odprowadzać będzie w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Inną możliwością uniknięcia zwrotu pieniędzy z programu jest to, by uczestnik programu po powrocie ze studiów zrobił doktorat w polskiej instytucji.

Przeczytaj także: Premier: nowy program praktyk studenckich w urzędach 

Zakłada się, że uczestnik programu będzie musiał zwrócić pieniądze, jeśli z własnej winy nie podejmie studiów za granicą lub ich nie ukończy, albo jeśli nie będzie tam robić postępów w nauce - np. nie zaliczy semestru studiów.
Nowelizacja realizuje zapowiedź z expose premier Ewy Kopacz, z października 2014 r. Prezes Rady Ministrów zapowiedziała w nim, że począwszy od 2016 r. Polska będzie finansować studia najwybitniejszych młodych ludzi na najlepszych zagranicznych uczelniach. Mówiła wtedy, że będzie jednak pewien warunek; każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej pięć lat po powrocie ze studiów przepracować w naszym kraju.
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, planowane regulacje są odpowiedzią na zobowiązania podjęte przez europejskich ministrów do spraw szkolnictwa w kwietniu 2009 r. w Leuven i Louvain-la-Neuve, zgodnie z którymi w 2020 r. co najmniej 20 proc. studentów uzyskujących dyplom w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego powinno wcześniej odbyć okres studiów lub szkolenia za granicą. Jednym z wariantów realizacji tego założenia może być udzielenie wsparcia finansowego studentom podejmującym kształcenie za granicą.(PAP)