Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha zdobył Jacek Świątkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jury uhonorowało go za cykl dziesięciu prac z geometrycznej teorii grup i topologii kontaktowej.

Jak poinformowano na stronie PTM, w nagrodzonym cyklu prof. Świątkowski wprowadził nową klasę przestrzeni "o niedodatniej krzywiźnie symplicjalnej" i rozwinął ich teorie. Przedstawił też metody konstrukcyjne, które pozwoliły na rozstrzygnięcia szeregu pytań dotyczących klasycznych obiektów takich jak bilardy czy grupy Coxetera. "Ważną częścią wyprowadzonych teorii są metody konstrukcyjne, które pozwoliły na rozstrzygnięcia, nierzadko zaskakujące, otwartych pytań stawianych przez największych współczesnych matematyków" - skomentowano na stronie PTM.
 
Polskie Towarzystwo matematyczne wspólnie z firmą Ericpol przyznało też po raz piąty międzynarodową nagrodę dla najlepszej pracy doktorskiej. "The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences" trafiła w tym roku do Marcina Pilipczuka z Uniwersytetu Warszawskiego. Matematyk otrzymał nagrodę w wysokości 20 tys. zł za rozprawę doktorską pt. "New techniques applicable to selected NP-hard problems".
 
Jak napisano na stronie PTM, Marcin Pilipczuk w swoim doktoracie konstruuje najszybsze znane do tej pory algorytmy dla ważnych problemów obliczeniowych. Autor koncentruje się na zadaniach, dla których standardowe techniki obliczeniowe zawodzą i jakikolwiek postęp wymaga głębokiego matematycznego zrozumienia. "Wyniki otrzymane przez Marcina Pilipczuka przełamują bariery atakowane wcześniej przez innych wybitnych naukowców. Wręcz rekordem świata jest zmniejszenie złożoności obliczeniowej do poniżej 2^n w rozwiązaniu ważnego problemu grafowego, stanowiącego matematyczny abstrakcyjny model realnego zadania - optymalnego rozmieszczenia zakładów produkcyjnych w sieci komunikacyjnej lub serwerów w Internecie" - informują przedstawiciele PTM.
 
PTM przyznało też swoją nagrodę główną dla Młodych Matematyków. Otrzymała ją Joanna Kułaga-Przymus z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za oryginalne wyniki naukowe w zakresie teorii ergodycznej.
 
Nagrody PTM zostaną wręczone we wrześniu w Rzeszowie podczas 5. Forum Matematyków Polskich.