"Przez 70 lat od samochodu Star, który powstał na Politechnice Łódzkiej, doszliśmy do najszybszego na świecie eurocoptera (lekkiego śmigłowca wielozadaniowego – przyp. PAP), którego szybkość uzależniona jest w dużej mierze od części zaprojektowanych na naszej uczelni" - podkreślił na konferencji w czwartek rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki.

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano w rocznicę założenia uczelni 22-23 maja. W tych dniach w Łodzi odbędzie się posiedzenie prezydium oraz zgromadzenia generalnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Ariehowi Warshelowi, laureatowi nagrody Nobla z 2013 r.

Jak wyjaśnił prorektor PŁ ds. nauki prof. Piotr Paneth, Warshel jest chemikiem, zajmującym się teoretycznym opisem mechanizmów reakcji chemicznych. "Skoncentrował się na badaniu reakcji zawierających dużą liczbę atomów. W połowie lat 70. wymyślił teorię i mechanizm metody badawczej, którego zastosowanie stało się możliwe dopiero po wielu latach. Jego teoria jest wykorzystywana m.in. do projektowania nowych leków" - dodał.

Zwieńczeniem roku jubileuszowego będzie październikowa konferencja "Innowacje, przyszłość, technologie". "To podsumowanie tego, co w ciągu tych 70 lat osiągnęliśmy. Zastanawialiśmy się, co na niej pokazać – pierwsze silniki, samochody, maszyny dziewiarskie, które tu powstawały? Dziś to jest już passe, nikt na to nie patrzy. Teraz mówi się o nowych konstrukcjach, grafenie, wyłapywaniu rtęci w celu ochrony środowiska – i to będziemy społeczeństwu pokazywać" - zaznaczył na czwartkowej konferencji rektor PŁ.

Obok uroczystości oficjalnych uczelnia przygotowała także cykl imprez popularnonaukowych. W czerwcu na Rynku Manufaktury stanie konstrukcja, która będzie miejscem prezentacji największych osiągnięć i pasji studentów PŁ. Pod hasłem "Rozkręcamy cał(k)ą Łódź" odbędą się konkursy gier komputerowych, prezentacje aplikacji mobilnych i filmów animowanych, warsztaty i gry logicznego myślenia.

Politechnika Łódzka powstała w maju 1945 roku. Jej pierwszym rektorem był prof. Bohdan Stefanowski. Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest obecnie czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce.

Jak podkreślił rektor Bielecki, PŁ jest "otwarta na świat". Świadczy o tym fakt, że zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych pod względem liczby studentów wyjeżdżających na zagraniczne praktyki – co roku jest ich kilkuset. PŁ realizuje 30 proc. krajowej wymiany wakacyjnych praktyk studenckich w ramach programu IAESTE.

Na dziewięciu wydziałach PŁ kształci się niespełna 20 tys. studentów. Kadrę naukową uczelni stanowi ponad 1,3 pracowników, w tym 240 z tytułem profesora. PŁ oferuje studia na 39 kierunkach. (PAP)