Jednym z ważniejszych, stojących dziś przed nami wyzwań jest przebudowa modelu kształcenia doktorantów. Zależy nam na podniesieniu poziomu studiów III stopnia, ponieważ stanowią one ważne ogniwo innowacyjnej gospodarki. Dofinansowanie, które uzyskali laureaci pozwoli zrealizować kilkadziesiąt programów interdyscyplinarnych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które już niedługo staną się katalizatorem innowacyjności na polskich uczelniach – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.
Celem realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkursu na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia. Wnioski mogły zatem składać jedynie szkoły wyższe oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Do udziału w konkursie zgłoszono 60 projektów. Aż 47 z nich uzyskało granty. Największymi zwycięzcami są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które uzyskały po 4 granty oraz Politechnika Łódzka, która otrzymała dofinansowanie 3 programów. Środki z NCBR popłyną jednak do większości uznanych polskich uczelni m.in. AGH, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej czy Politechniki Wrocławskiej.

Wysoki odsetek wniosków, które uzyskały dofinansowanie potwierdza, że otrzymaliśmy bardzo dobrze przygotowane projekty. Teraz czas na ich realizację. Wierzymy, że dzięki grantom z NCBR, młodzi naukowcy uzyskają nowe możliwości rozwoju, co z kolei przełoży się na komercjalizację najlepszych, nowatorskich pomysłów – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Najwyższe granty otrzymały AGH (projekt pt. Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”) oraz Politechnika Gdańska (Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym). Każdy z programów uzyskał po niemal 10 mln zł dofinansowania. Łączna wartość wszystkich nagrodzonych w konkursie projektów wyniosła 119 mln zł.
Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie NCBR (PAP)