Chodzi o projekt ustawy 2.0 czyli nowego prawa o szkolnictwie wyższym, który trafił do Sejmu.

Naukowcy podkreślają, że ustawa nie jest pozbawiona propozycji. Podkreślają, że ustawa zlikwiduje autonomię uczelni, podporządkowując wszystkie elementy bardzo subtelnej tkanki społecznej świata akademickiego jednej osobie rektora.

Sugerują także, by MNiSW wycofało się z projektu udzielania habilitacji na podstawie grantu europejskiego. Tłumaczą, że niezbędne jest przywrócenie kolokwium habilitacyjnego, przynajmniej w naukach humanistycznych i społecznych.

Dodają, że po wejściu nowych przepisów, wbrew zapewnieniem twórców, rektor nie będzie w pełni autonomiczny w obliczu możliwych nacisków ciał polityczno-biznesowych, a ustawa w największym stopniu dotknie mniejsze ośrodki akademickie.

- „Reforma inna niż wszystkie” okaże się działaniem likwidacyjnym a nie rozwojowym.  Uważamy, że teraz nadszedł czas na wypowiedzenie wyraźnego sprzeciwu dla likwidacyjnych zapędów obecnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reforma będzie się wiązała z likwidacją i upadkiem wielu wydziałów, wielu uczelni i złamaniem wielu indywidualnych losów. To, że Ministrowi udało się formalnie przekonać wiele organizacji rektorskich, nie oznacza pełnej akceptacji środowiskowej - piszą naukowcy.

 

  40 lat Kodeksu pracy>>