W Białymstoku znajdują się trzy największe publiczne uczelnie w regionie. Oprócz Politechniki Białostockiej, działa Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny. Jednak dwie ostatnie uczelnie nie prowadzą naboru zimowego na studia.
 
Jak powiedziała PAP Marta Sznajder z działu Spraw Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej, zimowa rekrutacja odbywa się z tego względu, że inżynierskie studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów i kończą się w semestrze zimowym.
 
"Dlatego też nabór na studia drugiego stopnia, magisterskie, prowadzony jest w środku roku akademickiego. W ten sposób uczelnia umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia bezpośrednio po uzyskaniu tytułu inżyniera" - dodała.
 
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na 15 kierunkach studiów dziennych. To m.in. architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska czy mechanika i budowa maszyn.
 
Rekrutacja na studia odbywa się za pośrednictwem internetu, poprzez rejestrację w specjalnym systemie. Kandydaci muszą wpisać do niego m.in. średnią ocen ze studiów oraz oceny z dyplomu ukończenia studiów. Rekrutacja potrwa do 6 lutego, a ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 20 lutego.
 
Sznajder powiedziała, że zainteresowanie rekrutacją jest "spore", z dnia na dzień przybywa kandydatów. Jej zdaniem, najwięcej chętnych zarejestruje się w systemie pod koniec stycznia. Wyjaśniła, że obecnie na uczelni trwają obrony prac licencjackich, a to właśnie absolwenci studiów pierwszego stopnia są głównymi kandydatami w obecnej rekrutacji.
 
Politechnika Białostocka jest największą publiczną wyższą uczelnią techniczną w Podlaskiem. Kształci ok. 13,7 tys. studentów