W tym roku kategorii konkursowych będzie więcej. "Ciągle wzrasta zainteresowanie konkursem i jury dostaje z roku na rok coraz więcej zgłoszeń. To pokazało nam jak różnorodne osoby i instytucje zajmują się popularyzacją nauki i jak czasem trudno porównać ich dokonania" - mówi przewodniczący kapituły konkursu prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

 
Z dotychczasowych dwóch głównych kategorii konkursowych powstały cztery. Kategoria "naukowiec lub instytucja naukowa" została rozdzielona - oddzielnie rywalizować będą uczeni, a oddzielnie instytucje naukowe. Podobnie stało się z kategorią "dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa", z której powstały dwie kategorie: "media" oraz "instytucja pozanaukowa".
 
"W kategorii instytucje pozanaukowe mieszczą się różnego rodzaju organizacje, w tym fundacje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy oraz np. stowarzyszenia organizujące festiwale i inne imprezy popularyzatorskie" - wyjaśnia redaktor prowadzący serwisów naukowych Polskiej Agencji Prasowej red. Tomasz Trzciński. Ich dotychczasowa rywalizacja z mediami powodowała, że jury musiało porównywać dorobek instytucji prowadzących zupełnie różną działalność. "Rozdzielenie tych dwóch kategorii sprawi, że decyzje jury staną się bardziej przejrzyste. Uważam też, że pomoże to wyrazić uznanie dla często mniejszych, lokalnych, ale bardzo cennych inicjatyw społecznych" - podkreśla.
 
W nowym regulaminie przewidziano możliwość przyznania trzech wyróżnień. Jedno z nich - za prezentację - było przyznawane również w poprzednich edycjach. Teraz jednak przyjmowane będą tylko te zgłoszenia, do których dołączone zostanie nagranie wideo prezentacji. Ma to pomóc jury, którego członkowie nie są w stanie odwiedzać wszystkich festiwali i imprez popularnonaukowych, a aby kompetentnie ocenić prezentację powinni zobaczyć ją na własne oczy. Przyjmowane będą zarówno profesjonalne filmy, jak i amatorskie nagrania dokumentujące, nawet wykonane telefonem komórkowym.
 
Pozostałe wyróżnienia to nowość. Uhonorowani zostaną nimi popularyzatorzy działający w sieci oraz sponsorzy popularyzacji. 
 
Zgodnie z nowym regulaminem zgłoszenie do konkursu Popularyzator Nauki chętni będą mogli wysłać wyłącznie pocztą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany na stronie serwisu PAP Nauka w Polsce przed rozpoczęciem przyjmowania kandydatur. Prawdopodobnie stanie się to tuż po wakacjach, a przyjmowanie kandydatur rozpocznie się w połowie września.