W ramach programu VENTURES finansowane jest imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (1,5 tys. zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów), a także grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.
 
Jak poinformowała w przesłanym PAP komunikacie Marta Michalska-Bugajska z FNP, do zakończonej edycji programu zgłoszono 81 wniosków. 27 młodych naukowców zakwalifikowało się do drugiego etapu i zostało zaproszonych na spotkania z panelem recenzenckim, który wyłonił zwycięzców konkursu.
 
Wśród stypendystów znalazła się Monika Gołda z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która dzięki finansowaniu w wysokości blisko 150 tys. zł, będzie dążyć do opracowania powierzchni implantów z inteligentną powłoką polimerową. Powłoka ma nie tylko chronić powierzchnie metalowe przed korozją w obecności płynów fizjologicznych, ale także uwalniać substancje lecznicze do organizmu pacjenta przez kilka tygodni, co znacznie obniży ryzyko powikłań pooperacyjnych. "Rezultatem projektu będzie zwiększenie nie tylko komfortu pacjenta, ale także poprawienie jego stanu zdrowia po operacji, dzięki zahamowaniu przedostawania się do organizmu szkodliwych substancji" – opowiada o swoim projekcie młoda badaczka.
 
Kolejna laureatka, Anna Jusza z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która otrzymała finansowanie w wysokości 70 tys. zł, będzie prowadzić badania nad nową generacją ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny. "Długofalowych konsekwencji rezultatów moich badań należy upatrywać głównie w możliwości znaczącego postępu w zakresie technologii tanich, wysokosprawnych, kompaktowych źródeł promieniowania krótkofalowego, w tym źródeł laserowych" – mówi doktorantka.
 
Z kolei Mariusz Zdanowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, otrzymał finansowanie w wysokości 154 tys. zł na prowadzenie badań dotyczących kompleksowego systemu energoelektronicznego z elementami z węglika krzemu w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii i poprawy jej jakości. "Układy energoelektroniczne z elementami z węglika krzemu, dzięki odporności tego materiału na wysokie temperatury, mogą znaleźć zastosowanie w całkowicie nowych dziedzinach, gdzie technologia krzemowa nie była dotąd brana pod uwagę, a dotyczy to m.in. napędów urządzeń wiertniczych pracujących w wysokich temperaturach na dużych głębokościach" – wyjaśnia Mariusz Zdanowski.
 
W ostatniej edycji programu VENTURES finansowanie na realizację innowacyjnych projektów otrzymali również: Tomasz Filipek z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Mateusz Kruszyński z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Anna Maria Wieczorek z Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 
Program jest skierowany do najmłodszych naukowców: studentów, absolwentów zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). W dotychczasowych dziesięciu edycjach programu (2008-2012 r.) 81 młodych badaczy uzyskało dofinansowanie o łącznej wysokości 10,6 mln złotych. 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków do ostatniej edycji programu VENTURES.
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej FNP: www.fnp.org.pl