Projekt budżetu przedstawiony został w poniedziałek na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Dochody planowane są na poziomie 1 mld 507 mln zł, wydatki mają wynieść 1 mld 744 mld zł. Wydatki majątkowe w przyszłym roku mają wynieść blisko 754 mln zł. W roku 2017 jest to niespełna 500 mln zł.

"Jest to budżet bardzo proinwestycyjny, jego wartość jest też dużo większa niż w poprzednich latach. Ponad 40 procent wydatków to wydatki inwestycyjne; to już pełny front inwestycyjny – zwłaszcza w zakresie budowy i modernizacji dróg, w zakresie taboru kolejowego, oraz w zakresie modernizacji szpitali" – powiedział marszałek Marek Woźniak (PO).

Według projektu przyszłorocznego budżetu, na transport i łączność trafi blisko 843 mln zł. Na ochronę zdrowia przewidziano 216,3 mln zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 143,4 mln zł.

"Budżet w dziedzinie infrastruktury jest, według mnie, budżetem obiecującym; wygospodarowaliśmy większe pieniądze na przewozy kolejowe – prawie 20 mln więcej niż w bieżącym budżecie. Udało się również przeznaczyć dodatkowe 50 mln zł na nowe nawierzchnie na remontowanych drogach" – powiedział PAP wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak (PSL).

W przyszłorocznym budżecie przewidziano m.in. 191,5 mln zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego taboru, oraz 225,3 mln zł na inwestycje drogowe.

Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia mają w przyszłym roku wynieść 185 mln zł. Największym i najdroższym, wartym około 375 mln zł, projektem, który rozpocznie się w 2018 roku, jest budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.

"W prezentowanym dziś projekcie nie ma jeszcze budowy szpitala dziecięcego, czekamy na ostatnie uzgodnienia w Warszawie, dotyczące dokumentów – one są niezbędne do tego, by wprowadzić ten tytuł inwestycyjny do budżetu” – powiedział Woźniak.

Przewodniczący klubu radnych lewicy Wiesław Szczepański ocenił projekt budżetu jako "bardzo ambitny".

"To jest jednak również kolejny rok zwiększenia zatrudnienia w urzędzie marszałkowskim. Uwagę zwracają też olbrzymie pieniądze na promocję. Część środków na pewno związana będzie z promocją stulecia powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości, ale część być może będzie wykorzystana w promocji kolejnej kampanii wyborczej" – powiedział.

Radny PiS Zbigniew Czerwiński przyznał, że budżet jest bardzo inwestycyjny. Zaznaczył, że szczególnie istotne są zaplanowane wydatki na drogi, na tabor kolejowy, oraz na ochronę zdrowia.

"Bardzo mnie cieszy, że pani skarbnik województwa bardziej zaufała Mateuszowi Morawieckiemu niż jego poprzednikowi Jackowi Rostowskiemu - to jest, o ile pamiętam, bardzo rzadki przypadek, gdy podzieliliśmy opinię ministra finansów w kwestii planu dochodów. Oznacza to, że pani skarbnik, podobnie jak ważne agencje ratingowe, ocenia pozytywnie sytuację gospodarczą Polski" - dodał Czerwiński. (PAP)