Powstające w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru będzie ogólnopolską placówką zajmującą się m.in. tematyką wywózek Polaków na Wschód. Władze miasta liczą, że budowa gmachu muzeum rozpocznie się jeszcze w tym roku i potrwa do połowy 2019 roku.

Zaproponowane w ofertach ceny opiewają na sumy od 29,7 mln zł do 34,4 mln zł brutto. Wszystkie mieszczą się w puli środków, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel (45 mln zł brutto).

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Coprosa Polska sp. z o.o i Construcciones Y Promociones Coprosa SA z Hiszpanii. Pozostałe oferty złożyły firma Mostostal Warszawa SA oraz konsorcjum Merx sp. z o.o. z Białegostoku i T4B sp. z o.o. z Warszawy.

Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, analizowane będą kosztorysy - poinformowała PAP Kamila Busłowska z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Białymstoku. Dlatego miasto nie podaje terminu, kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia przetargu.

Termin otwarcia przetargowych ofert był kilkakrotnie przekładany, bo zainteresowane firmy składały wiele pytań. Przetarg został ogłoszony w marcu.

To drugi przetarg związany z tą inwestycją. Jeszcze w 2016 r. wykonano stan zerowy budynku. Teraz miasto chce wyłonić wykonawcę najważniejszych prac budowlanych. Chodzi o przebudowę istniejącego magazynu o powierzchni ok. 3,1 tys. m kw. na potrzeby przyszłych ekspozycji, ale również o dobudowę nowej części (2,4 tys. m kw.) pod zaplecze techniczno-administracyjne muzeum. Planowane prace obejmą też m.in. przebudowę bocznicy kolejowej, realizację sieci ciepłowniczej i energetycznej, kanalizacji czy parkingów.

O planach budowy w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru mówi się od kilku lat; według wstępnego projektu, miało ono powstać do ubiegłego roku. Od 1 stycznia placówka jest już samodzielna - wcześniej była oddziałem Muzeum Wojska w Białymstoku.

Kolekcja Muzeum Pamięci Sybiru jest tworzona, gromadzone są m.in. pamiątki przekazywane przez Sybiraków lub pochodzące z zakupów, dokumentowane są też losy wywiezionych. Część z zebranych eksponatów można już oglądać w tymczasowej siedzibie muzeum, otwartej jesienią w komunalnym budynku w centrum Białegostoku.(PAP)