Mszy świętej przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Na dzień ogłoszenia decyzji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o ustanowieniu św. Jana Pawła II "niebiańskim patronem województwa kujawsko-pomorskiego", podjętej 26 stycznia 2017 r., wybrano 7 czerwca, święto tego województwa. Święto ustanowił w 2008 r. samorząd województwa, na pamiątkę wizyty Jana Pawła II 6 i 7 czerwca 1991 r. we Włocławku oraz 7 czerwca 1999 r. - w Bydgoszczy i Toruniu.

"Jego obecność tu, jak na całej polskiej ziemi, stała się wezwaniem do jedności, do wspólnej troski o dziedzictwo, któremu na imię Polska (...) Jakie to były dni ! Duch Święty obficie wiał swoją łaską przemieniając serca i oblicze, także tej kujawsko-pomorskiej ziemi. (...) W tych ostatnich latach nam trochę się pozmieniało. Nie będę wyliczał, jak i dlaczego, ale smutno widzieć te wszystkie podziały społeczne i polityczne" - powiedział w homilii abp Pawłowski.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, że "dobrze się stało, że jeszcze raz w województwie kujawsko-pomorskim postanowiono się zwrócić do papieża Jana Pawła II". "Teraz nie jak przed laty po to, żeby przybył, coś powiedział, pobłogosławił, ale teraz - korzystając z tego, że Kościół ogłosił go świętym - aby zgodził się, byśmy obrali go na patrona tej ziemi i ludzi, którzy na niej mieszkają" - mówił arcybiskup.

Abp Pawłowski mówił też, że w świecie, którym wszyscy się dzielą, szukają inności, trzeba szukać tego co łączy, "zwyczajnie wyciągnąć rękę w geście pojednania i pracować razem".

Duchowny zaznaczył, że województwo kujawsko-pomorskie to również jego ziemia, gdzie pobierał nauki, poznawał Chrystusa i swoje kapłańskie powołanie. "Jestem dumny, że jestem z tej kujawsko-pomorskiej ziemi" - dodał.

Abp Pawłowski w Toruniu skończył szkołę podstawową i średnią, w Bydgoszczy w latach 1985-1987 był sekretarzem wikariusza biskupiego na miasta Bydgoszczy bp. Jana Nowaka i w 2009 r. został konsekrowany na biskupa.

Z inicjatywą ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem województwa i ustanowienia 7 czerwca dniem patronalnym wyszedł sejmik. Radni w przyjętym 15 lutego 2016 r. stanowisku zwrócili się w tej sprawie do sześciu biskupów z diecezji, które obejmują teren regionu kujawsko-pomorskiego.

Sprawa patronatu św. Jana Pawła II zyskała aprobatę w dekretach metropolity gnieźnieńskiego, biskupów bydgoskiego, pelplińskiego, płockiego, toruńskiego i włocławskiego. Jesienią 2016 r. ordynariusz toruński bp Andrzej Suski zwrócił się do Watykanu o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem województwa. 28 marca bp Suski poinformował radnych, że Stolica Apostolska wyraziła zgodę.

Na początku maja przedstawiciele sejmiku z biskupem toruńskim wzięli udział w pielgrzymce dziękczynnej za patronat św. Jana Pawła II do Rzymu. Podczas audiencji marszałek województwa Piotr Całbecki i bp Suski podziękowali papieżowi Franciszkowi za ustanowienie patronatu.

W tym roku obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczęły się 3 czerwca, a zakończą się 11 czerwca. Na okres od poniedziałku do środy uruchomiony został pociąg papieski, kursujący pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem i Włocławskim. Podczas jazdy pasażerowie mogli oglądać filmy o polskim papieżu, wysłuchać audycji upamiętniających jego pontyfikat. (PAP)